Ingezonden | VN-foutje?

Ingezonden Brief

Ingezonden Brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we R.W.B BECK aan het woord

JOHANNES VISSER, in zijn rubriek Yu di Kòrsou Down Under (6/11/2014), stipte een gevoelig punt aan dat mij al zo’n 20 jaar bezighoudt: het onderscheid tussen soorten koloniën. Hij vergelijkt A) lege ruimten (vrijwel onbewoonde gebieden) met B) eeuwenoude civilisaties (gebieden met oorspronkelijke bevolking, talrijk genoeg om het gebied het hunne te kunnen noemen). Waarom horen we onze politici hier nooit over als het dekolonisatieproces weer eens ter sprake komt binnen het spanningsveld tussen Curaçao en Nederland? Op zulke momenten wordt er ook druk gedreigd met inschakeling van de VN. Da’s prachtig, maar hebben wij wel eens onderzocht in hoeverre de VN van deze tweedeling op de hoogte zijn? Curaçao mag in de ‘historical time-line’ gerust worden geplaatst onder categorie-A. Nadat in de freefor- all periode de koloniale machten waren uitgestoeid in het Caribisch gebied, had Curaçao alleen nog te maken met de Nederlandse bezetting. De indianen zijn inmiddels goedschiks of kwaadschiks uit het beeld verdwenen. Blijft over: lege ruimte (A). Bij categorie- A valt er niks te dekoloniseren want er is niemand om het gebied aan terug te geven. Nederland had dus ook helemaal niet akkoord hoeven gaan met het Statuut van 1954, en had Curaçao in principe zomaar even van kolonie naar gemeente of provincie kunnen bombarderen. Geen referendum, geen ‘Doktoor’. Winners take all. No questions asked. Ik zou van de experts wel ‘ns willen weten: ligt de fout nou bij de VN (categorie-A vergeten?), of heeft Nederland zich laten meeslepen in een goedmoedig proces (mutual understanding) waarin op den duur geen weg meer terug was? Een proces dat een geheel eigen juridisch karakter kreeg waarbij Curaçao bijna ongemerkt vanuit de A-status overging naar een soort Bstatus. In hoeverre zijn de VN in zo’n stadium überhaupt nog inschakelbaar op puur A/Bbasis? Graag commentaar.

 

Door: R.W.B BECK
te, Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *