Ingezonden | Voorrang op de rotonde zelf

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of bedreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Henk Pasman aan het woord

Bij rotonde x is de binnen en buitenbaan gesloten en zal auto A voorrang moeten verlenen aan auto B. Auto B verandert van baan.

Bij rotonde y (zoals rotonde Hariri/Palu Blanku) is de binnen en buitenbaan niet gesloten en mag je met beide banen tegelijk eraf en zal auto A voorrang moeten verlenen aan auto A, indien deze beslist op de rotonde te blijven. Auto A verandert dan van baan.

Bij veranderen van baan moet je de andere baan voorrang verlenen!

Voorwaarde is wel dat de banen goed zichtbaar moeten zijn en blijven.
Aan dit blijven ontbreekt het, zoals bij de rotonde Julianadorp, waar de banen niet meer zichtbaar zijn en de rotonde dan eigenlijk van type y is verandert in type x.

Voorbeeld | Illustratie Henk Pasman

Henk Pasman,
Curacao

Naschrift Henk Pasman op 14 maart 2017

Zie foto genomen met dashcamera op de Hariri rotonde, dit ter verduidelijking wie voorrang moet verlenen.

Rotonde Hariri A | Henk Pasman

De groene pijl geeft de auto aan die vanuit de buitenbaan rechtsaf de rotonde gaat verlaten. De blauwe auto op de binnenbaan gaat ook rechtsaf.

Stel nu achter deze blauwe auto rijd een auto die niet afslaat maar door gaat rijden op de rotonde, deze auto zal dan de groene pijl auto voorrang moeten verlenen.

Reden de goenepijlauto blijft in zijn baan om eraf te gaan en de rodepijlauto zal de baan van de groenepijlauto kruisen dus voorrang moeten verlenen.
Ik hoop dat dit nu duidelijk zal zijn.

34 Reacties op “Ingezonden | Voorrang op de rotonde zelf

 1. Henk Pasman

  Helemaal mee eens.
  Ik stuur dan ook al deze commentaren naar de overheid en hoop dan maar dat er iets mee gebeurt.
  Lastig is om op papier uit te leggen hoe je op een tweebaans rotonde moet rijden. Het zou zo moeten zijn dat zonder uitleg in de praktijk het al duidelijk zou moeten zijn.
  Als je op een vierbaansweg van baan verandert moet je weten dat degene die verandert van baan de ander voorrang moet verlenen.
  Bij een rotonde is het dezelfde regel, echter is het begrip baan dan iets anders als op de rechte weg en is de baan zoals getekend op de weg bepalend en niet zoals men misschien denkt, als ik op de buitenbaan rijd is dat de baan, wel in geval van rotonde x maar nee in het geval van rotonde y, hier is de buitenbaan in stukken gehakt zoals getekend op de weg, dus moet je de binnenbaan voorrang verlenen daar waar die de rotonde afgaat.

 2. Duidelijk is mij het volgende geworden:
  de rotonde bij Hariri is een misbaksel en de wegenverkeerswet is niet in orde.
  Deze rotonde voedt juist datgene waar een rotonde voor is gemaakt: een vlotte doorstroming. Deze wordt tegengewerkt door het kruisen en snijden van banen.
  Daarbij, auto’s die hun weg vervolgen moeten richting aangeven omdat ze hun weg vervolgen en auto’s die afslaan hoeven geen richting aan te geven.

 3. Henk Pasman

  De rodepijlauto geeft geen richting, aangezien deze de rotonde blijft volgen, maar moet de groenepijlauto verlenen.
  De groenepijlauto geeft richting naar rechts, maar dat is meer bedoeld voor het verkeer op de volgende afslag, zodat die zien dat de groenpijlauto de rotonde afgaat en daardoor zij de rotonde op kunnen.
  Alles draait erom dat je moet kijken naar de stippellijnen en als je ergens gaat kruisen dan moet je de ander voorrang verlenen.
  Kruisen kan zijn links of rechts of recht voor je.
  Het gaat mij er niet om welke voor en nadelen deze keus van OW heeft, maar om het feit dat die keus er nu eenmaal is en dat een ieder begrijpt hoe je voorrang moet verlenen. Voorwaarde is wel voor OW dat de strepen altijd goed zichtbaar moeten zijn en daar ontbreekt het wel aan. Regelmatig wijs ik OW hierop, zoals Julianadorp rotonde, zie ook mijn brief aan OW elders op de knipselkrant.

 4. Als gestudeerde mannen als La Stiwz en Pasman er al niet uitkomen, is het dan realistisch om te verwachten dat bestuurders uit de mondi wel weten hoe ze een rotonde moeten rijden?

 5. Heer Pasman, moet de groene pijl richting aangeven of de rode?

  Beide niet is niet mogelijk want een van de twee wisselt van baan.
  Beide wel is ook niet mogelijk want één van de twee gaat rechtdoor.

  Welke is het, groen of rood?

 6. Henk Pasman

  Nogmaals kijk naar de geschilderde strepen op de weg .
  Vanuit de rode auto gaat en mag hij over de niet doorgetrokken strepen, maar omdat hij eroverheen gaat, moet hij voorrang verlenen aan de groenepijlauto! Niks richting geven!

  Niks

 7. Alle reden om alle rotondes eenbaans te maken.

  Dan voorkom je dat de automobilist keuzes moet gaan maken. En dat de Curacaoenaar vaak de verkeerde keuzes maakt zien we bij alle verkiezingen sinds 2010.

 8. @Pasman: uw stelling was mij duidelijk. Maar de auto die achter de blauwe auto rijdt gaat NIET rechtsaf. Hij verandert nu van baan en moet dan naar links richting aangeven?

  Het eerste land ter wereld waar dit zou moeten (m.u.v. de rechtsgestuurde).

 9. ag, kun je niet lezen: discussie is gesloten.

  Overigens heb je 100% gelijk. Maar maak het de oerdomme Curacaose automobilisten maar eens duidelijk.

 10. laten we nou eens beginnen met de richtingaanwijzer te hanteren voor en op de rotonde………..dat bevordert sowieso de doorstroming.
  dikwijls sta ik te wachten op het verkeer vanaf links en weet niet of dat vanuit hun standpunt gezien 90 gr danwel 180 graden danwel 270 graden willen afslaan.
  veel tijd gaat verloren wanneer b;ijkt dat de auto van links , links van mij afslaat en ik niet kan optrekken, achterop komend verkeer moet ook wachten… waar blijft de doorstroming !!!

 11. Hierbij sluit ik unaniem deze discussie.

  Genoeg meningen gehoord, en het lijkt erop dat al die meningen net als een rotonde geen begin en einde hebben.

  Iedereen bedankt voor hun bijdrage, maar de discussie is nu gesloten.

 12. Wel zeker relevant. Het is hier geen turborotonde maar een “gewone” rotonde. Iemand die op een “gewone” rotonde rijdt, rijdt ALTIJD rechtdoor. Ga je de rotonde af, dan wissel je van baan en dien je voorrang te verlenen.

  Analoog aan uw gedachte heeft de voetganger die rondjes op de rotonde loopt dus geen voorrang op afslaand verkeer?

 13. Henk Pasman

  allemaal niet erg relevant, hoe het elders is of dat het anders kan, het gaat erom aan te geven hoe de voorrang is op een rotonde die gemaakt is met twee banen en waar met twee banen tegelijk men eraf kan. Wie moet dan opletten: bij rotonde Y auto A als die niet afslaat maar verder wil rijden naar de volgende afslag, dan voorrang verlenen aan auto B. Auto A hoeft ook geen richting te geven, aangezien hij op de rotonde op de buitenbaan door blijft rijden, gaat niet links of rechts, maar voor hem ziet hij dan dat hij over de geschilderde stippellijn zal moeten rijden en dus aan B voorrang verlenen, aangezien die zijn baan vervolgt eraf.

 14. Daan Banaan

  Het gebeurt niet vaak dat er zo’n levendige discussie op gang komt en dat over een onderwerp dat niet met de politiek te maken heeft. Maar ik vermaak me. Dank hiervoor, Henk.

 15. Niet bij een turborotonde. Daar moet de buitenbaan naar rechts en mag de binnenbaan OOK naar rechts. Dan moet de buitenbaan wel verplichte rijrichtingspijlen naar rechts hebben.

 16. Als je de rotonde wenst te verlaten dien je je ALTIJD te bevinden op de RECHTERBAAN! De linkerbaan dient enkel om de rotonde verder te vervolgen. KAN HET SIMPELER? Zo is het wereldwijd, behalve natuurlijk op “smart” Curacao, waar de overbekende IQ 80-er de lijnen heeft geschilderd/ de rotonde verlaat vanaf de linkerbaan, pfff..

 17. Henk Pasman

  Hangt af wat OW denkt wat nodig is.
  Maar belangrijkste is denk ik dat verkeersplein ontataan is vanuit het verleden en rotonde recent is ontstaan.
  Daarnaast is het niet zo maar een twee drie een verkeersplein om te zetten naar rotonde en maar borden weghalen en rotonde bord in de plaats, de infrastructuur zal moeten worden aangepast.
  Zte voorbeeld verkeersplein (Zegu) Kirindongo, richting Hato en Weg naar Westpunt . Maar moet wel gebeuren. Je ziet nu eigenlijk eerst het als rotonde en vervolgens moet je op de borden gaan letten.

 18. Wat is de redden om de ene keer een rotonde te maken en de andere keer een verkeersplein?

 19. Ik heb telkens verwezen naar de Nederlandse wetgeving, waarbij ik ook gemeld heb dat ik de Curaçaose afwijkingen niet ken.

  Ik heb uw stuk zeker goed gelezen.
  Volgens de Curaçaose wetgeving zou ik dus richting aan moeten geven naar links als ik op de rotonde blijf. (Auto A in rotonde Y). Volgens die wet verander ik immers van baan.
  Logisch is anders.

  De enige redenering die nog zou kloppen (als de pijl “verplichte rijrichting” op het wegdek ontbreekt) is dat ik als auto A de rotonde niet MAG blijven volgen omdat ik dan over een doorgetrokken streep rijd. (De doorgetrokken streep heeft dezelfde functie als de pijl). Dit heeft tot gevolg dat de situatie van rotonde Y niet kan voorkomen (tenzij A een overtreding begaat).

 20. Hoe moeilijk kan het zijn. Die gene die van rijbaan veranderd heeft nooit voorrang.

 21. Maar dan wel met verplichte rijrichting voor A (afslaan) waardoor het snijden zoals aangegeven niet voor KAN komen.

 22. Henk Pasman

  @LaStiwz

  Lees nog eens een keer goed wat ik geschreven heb en probeer het te begrijpen, ga ervan uit dat Pasman dit niet zomaar opgeschreven heeft.
  Verkeersregels van Nederland gelden niet, hier gelden de verkeersregels van Curaçao zoals vastgelegd in de wegenverkeersverordening uit 2000, waarbij veel regels hetzelfde zijn maar er zijn verschillen. Over de rotonde staat alleen vermeld het bord rotonde. Het heeft geen zin een discussie te voeren op basis van zogenaamde Nederlandse regels, aangezien we daar niets aan hebben. Voorbeeld verschil voorrang tussen Nederland en Curaçao op de t-kruising.
  Nomaals de geschilderde baan bepaalt of je van baan verandert en bij de y rotonde mag je met twee banen tegelijk eraf en blijft degene die in de buitenbaan rijd op dezelfde baan en degene die op de binnenbaan rijd en niet bij de eerste afslag eraf gaat, maar bij de volgende zal voorrang moeten verlenen aan de buitenbaan die er wel afgaat.

  Neem rotonde y als voorbeeld en stel dat er aan de bovenkant twee auto’ s naast elkaar staan komende van post 5 en dan rechtdoor rijden naar Wishi/Marchena. De één pakt dan de buitenbaan en de ander de binnenbaan. Beide rijden dan voorbij de eerste afslag en gaan bij de volgende afslag er vanaf. Stel nu dat de auto op de binnenbaan besluit om niet bij de tweede afslag eraf te gaan maar bij de derde, dus linksaf, dan zal hij voorrang moeten verlenen aan de buitenbaanauto die wel afgaat bij de tweede afslag. Buitenbaanauto verandert dan van baan, zoals getekend op de rotonde.
  Kijk nog een keer goed naar de tekening.

 23. Henk Pasman

  OW heeft gekozen voor de verschillende types rotonde en verkeerspleinen.
  Verkeersplein zoals op de weg naar Westpunt bij afslag naar Hato is een verkeersplein, waarop door borden is aangegeven wie voorrang heeft.
  Bij Rotonde heeft het verkeer op de rotonde voorrang tov de aangesloten wegen.
  Men heeft gekozen voor een rotonde met één baan en met twee banen.
  Bij de twee banen de door mij genoemde x en y versie, waarbij gekozen is voor de y versie vanwege verkeersdrukte, die kan meer auto’s verwerken per tijdseenheid.

 24. Rotonde Y bestaat niet.
  Als op de baan van A een pijl met verplichte rijrichting naar rechts staat, kan deze rotonde wel. Je hebt dan, de door Pasman aangehaalde turborotonde. Echter op een turborotonde kan de situati van Rotonde Y niet ontstaan. A MOET immers rechtsaf.

 25. Waarom niet gewoon 1 verkeersrotondo en niet een x en een y? wat is de gedachte daarvan?

 26. Dat is een stok die links onder het stuur zit, rechts bij de goedkope Japanse import auto’s die je steeds meer ziet (wat vindt heer Pasman hiervan?).

  Gaat men linksaf dan duwt men die stok naar beneden, gaat men rechtsaf dan duwt men die stok naar boven.

  Voor de Curacaose markt had dit auto onderdeel net zo goed weggelaten kunnen worden.

 27. Daan Banaan

  Wat is een richtingaanwijzer?

 28. @Pasman: dit heeft niets met een turborotonde te maken. Een turborotonde is juist om weef- en snijconflicten te voorkomen.
  Mocht Y een turborotonde zijn, dan kan deze situatie zich niet voordoen (tenzij A een overtreding begaat) daar op de baan van A een dikke vette pijl staat met een verplichte rijrichting rechtsaf. A kan B dus nooit snijden.

  Volgens U gaat bij rotonde Y, A dus niet rechtdoor. Deze wisselt derhalve van baan en dient richting aan te geven?

  Sorry heer Plasman, in deze zit u er toch echt naast. (Volgens de Nederlandse regels).

 29. Nogmaals, dit is veel te ingewikkeld voor de doorsnee Curacaoenaar die zijn rijbewijs die zijn rijbewijs haalt met 5 rondjes om de boom rijden waarbij hij de boom ook nog 2 keer mag raken.

  Maak alle rotondes 1 baans, zoals de rotonde van Santa Rosa, en het probleem is opgelost.

 30. Henk Pasman

  nee, in rotonde y heeft B voorrang op A
  nogmaals waarom, omdat hij van baan verandert en auto B blijft in zijn baan, zo is het op de weg getekend bij een rotonde y!
  het principe van rotonde y is juist dat je met twee banen tegelijk van de rotonde af kunt rijden, zowel de auto op de binnenbaan als de auto op de buitenbaan., bv als in dit geval ook auto A rechtsaf de rotonde verlaat.
  Het gaat er in dit geval om dat auto A niet beslist om er hier vanaf te gaan maar bv bij de volgende afslag, dan moet hij dus opletten auto B voorrang te verlenen.
  Heeft allemaal niets te maken met rotonde regels, maar veranderen van baan, als je van baan verandert moet je voorrang verlenen aan het verkeer op de andere baan!

  Neem maar het voorbeeld van de rotonde Julianadorp type Y, als je aankomt rijden van Banda Abao en je gaat rechtdoor naar Otrabanda, dan kun je met twee auto’s naast elkaar staan voordat je de rotonde op gaat en tegelijk naast elkaar er weer af. Zo zijn de banen getekend op deze rotonde en niet zoals in type X rotonde. De auto komende uit Julianadorp rechtdoor de Jan Noorduinweg op, zal dan als hij op de buitenbaan eropkomt voorrang moeten verlenen aan auto B, integenstelling als het een rotonde X zou zijn geweest.
  Probleem hierbij is echter dat de banen niet meer zichtbaar zijn en daardoor nu een rotonde X is geworden.
  Vandaag of morgen zal OW de banen wel weer schilderen en dan is het weer een rotonde Y. Echter moet OW dit bijhouden en dat doen ze niet dus extra kans op botsingen, aangezien de een denk het is een type X rotonde en de ander een type Y.

  In het buitenland noemen ze een rotonde type y een turbo rotonde en hebben ze dit probleem van de twee banen tegelijk eraf veel beter opgelost door de infrastructuur aan te passen. google maar turbo rotonde en kijk naar de plaatjes.

  Hier doen we dat niet en vertellen ook niet wat de consequentie is van de baan verven als een turbo rotonde, ipv de infrastructuur aan te passen!

 31. @Pasman: de rotonde moet gezien worden als een eenrichtingsweg met aan- en afvoerwegen van de zijkant. Van de rotonde afgaan wil dus altijd zeggen dat je van rijbaan verandert. Veranderen van rijbaan impliceert richting aangeven en voorrang verlenen.

  Volgens mij heeft A toch echt voorrang op B.

  Volgens u redenering zou A zelfs richting aan moeten geven.

  Volgens de Nederlandse verkeersregels: Als je een rotonde verlaat, zal je altijd rechts af moeten slaan. Weggebruikers die zich rechts van je bevinden en hun weg vervolgen, moet je beschouwen als rechtdoorgaand verkeer en moet je dus voor laten gaan.

  Ik weet niet of Curacao andere verkeersregels heeft.

  Daarbij, stel bij rotonde Y komen beide auto’s van links de rotonde oprijden en gaan er rechts weer af. Volgend uw redenering heeft nu A wel voorrang op B.

  Er vanuitgaande dat de Nederlandse regels gelden:
  Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  Artikel 48
  “Het is bestuurders toegestaan vlak voor of op rotondes rechts in te halen.”
  Dit strookt niet met het gestelde voor rotonde Y.

  Daarbij staat in diezelfde wet bij bord D1 (rond blauw met pijlen in een cirkel): “verplichte rijrichting”.

  Volgens mij, en volgens de Nederlandse verkeersregels, heeft auto A op beide rotonde voorrang.

  (Nogmaals: ik weet niet of Curacao andere regels heeft).

 32. dikke deur

  Om dol van te worden. Niet Pasman’s schuld natuurlijk.

 33. Vraag me af of de Curacaoenaar, gemiddeld behept met niet veel meer dan het IQ van Ramsay Soemanta, dit begrijpt.

  De richtingaanwijzer in de auto vinden is al teveel gevraagd.

 34. Henk Pasman

  Foutje in tekst:
  bij rotonde y ………. en zal auto A voorrang moeten verlenen aan auto B (ipv A)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *