Opinie | Waarom de VVD voor is

Opinie Han ten Broeke en André Bosman

Tweede Kamerlid André Bosman constateert dat de CBA andere prognoses heeft dan de regering en het College Aruba financieel toezicht (CAft)

Tweede Kamerlid André Bosman en ten Broeke (VVD): Moeten we onze handelsgeest laten beteugelen en inleveren op onze waarden van vrijheid en gelijkheid omdat Poetin, of in de toekomst misschien Erdoğan, dat van ons vraagt?

Op 6 april kunnen Nederlanders naar de stembus om te stemmen over de wet die het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne moet bekrachtigen.

Formeel gaat het raadgevend referendum over de vraag of Nederland dit verdrag moet ratificeren maar voor velen is het meer een opiniepeiling over het functioneren van de Europese Unie. Dat is opmerkelijk. Ook wij hebben namelijk veel kritiek op de Europese Unie, die zich met teveel wil bemoeien en veel dingen bovendien helemaal niet goed doet. Maar laat het nou net zo zijn dat associatieverdragen één van de instrumenten van (het buitenlands beleid van) de Europese Unie is die wel goed werken.

Associatieverdragen zijn in eerste instantie vrijhandelsverdragen die de handel tussen de Europese markt en die van het andere land bevorderen. Dat levert ons geld en banen op. Daarnaast bevat het verdrag wat wij een ‘verzekeringspolis’ noemen. 24 van de 486 artikelen hebben namelijk betrekking op politieke samenwerking, bestrijding van corruptie en grensoverschrijdende criminaliteit, grensbewaking en andere zaken die Oekraïne tot een betere buur en handelspartner maken.

De VVD is groot voorstander van dit handelsverdrag met ‘verzekeringspolis’. Economen voorspellen dat de export van de EU naar Oekraïne op termijn met 6,3% kan toenemen. Als vrijhandelsnatie bij uitstek profiteert Nederland, meer dan 300 bedrijven in Oekraïne, daar bovengemiddeld van mee. Die welvaart komt ook de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ten goede. Maar ook het belang van de ‘verzekeringspolis’ moet niet worden onderschat. Nederland heeft belang bij stabiliteit aan de buitengrenzen. Want juist omdat Oekraïne zo’n fragiele rechtsstaat heeft, kan Nederland de afspraken over veiligheid, rechtsstaat, grensbewaking en crisisbeheersing goed gebruiken. Een zoveelste ‘failed state’ aan onze buitengrenzen kunnen we nu niet gebruiken.

Toch zijn de initiatiefnemers van dit referendum fel tegen dit verdrag. Volgens hen zou dit verdrag ons de oorlog in Oost-Oekraïne inrommelen, omdat er verwezen wordt naar samenwerking op defensiegebied. Maar de defensie-inspanningen van Europa beperken zich tot bijvoorbeeld het bestrijden van natuurrampen en het organiseren van politietrainingsmissies elders op de wereld. Dit heeft niets met de NAVO of met oorlogsinzet te maken. Verder zouden we ook een oorlog met Rusland uitlokken. Maar daar is geen enkele reden toe. Rusland kan nog steeds soortgelijke vrijhandelsafspraken met Oekraïne en anders dan de Russische douane-unie, sluit een associatieverdrag met de EU afspraken met niet-EU-landen niet uit. Ook zou dit verdrag de poort openzetten om Oekraïne lid te laten worden van de EU. Dat staat nergens in het verdrag. Soortgelijke verdragen hebben we bijvoorbeeld ook met landen als Chili, Zuid-Afrika en Israël. Ook zij worden geen lid van de EU. Als dat niet duidelijk genoeg is: wat ons betreft geen denken aan. Oekraïne wordt geen lid van de Europese Unie.

Dit verdrag weerspiegelt de essentie van waar Nederland al eeuwen, en de Europese Unie sinds kort, goed in is: het stimuleren van vrijhandel en in het kielzog daarvan de bevordering van de internationale rechtsorde. Dit verdrag staat voor wat ons – van Kralendijk tot onze eigen woonplaatsen Hof van Twente en Middelburg – Nederlanders maakt. Moeten we onze handelsgeest laten beteugelen en inleveren op onze waarden van vrijheid en gelijkheid omdat Poetin, of in de toekomst misschien Erdoğan, dat van ons vraagt? Wat ons betreft niet. Laten we staan voor wat ons Nederlanders maakt. Als u dat ook doet, stem dan voor dit verdrag.

Han ten Broeke is Tweede Kamerlid voor de VVD en namens zijn fractie woordvoerder buitenlandse zaken

André Bosman is Tweede Kamerlid voor de VVD en namens zijn fractie woordvoerder Koninkrijksrelaties

Bron: Deze opinie verscheen vandaag in het Antilliaans Dagblad.

6 Reacties op “Opinie | Waarom de VVD voor is

 1. Bij egoisten i.i.g. wel.

 2. ‘Liefdadigheid’ begint thuis!!

 3. Je doet net of de VVD hier niets aan doet/heeft gedaan. Van Rey heeft bij de VVD reeds afgedaan en is al geroyeerd. Wat kun je als VVD nog meer doen?

  Overigens, is het voor jou misschien moeilijk om je met twee dingen tegelijk bezig te houden? Kun jij je niet met corruptie binnen de eigen gelederen alsook met EU zaken bezig houden.

 4. VVD-Bosman kan zich beter bekommeren om de corruptie binnen de eigen gelederen. Zie proces tegen de oud-wethouder en voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer (VVD) die terecht staat wegens verdenking van het aannemen van smeergeld van zijn vriend en projectontwikkelaar Piet van Pol. Ook zou Van Rey stemmen hebben geronseld voor verkiezingen, vertrouwelijke informatie over een burgemeestersbenoeming hebben doorgespeeld en 175.000 euro hebben witgewassen.

 5. JM Eustatia

  Correctie : Han ten Broeke en niet ten Boeke

 6. JM Eustatia

  Terwijl de VVD-Bosmannen en hun volgers een plaats op de top van de barricaden kiezen om de corruptie in Caribisch Nederland aan de kaak te stellen, spannen zij zich tot het uiterste in om de – via een door het westen gefasciliteerde staatsgreep aan de macht gekomen- door en door corrupte regeringsleiders van Oekraīene ter wille te zijn.
  Het gaat bij deze Nederlandse politici helemaal niet over integriteit, maar over pecunia. “ Put your mouth where the money is “, is het devies van deze heren. Waar iets te halen valt, malen Nederlandse politici doorgaans niet om een “ beetje “ corruptie.
  Een land als Turkije dat onder Erdogan een neofascistisch bewind voert, waarbij elke kritische stem in duistere Turkse gevangenissen wordt gesmoord, wordt hartelijk omarmd en zelfs het lidmaatschap van de EU in uitzicht gesteld.En dat louter en alleen omdat men de medewerking van Erdogan nodig heeft om de migratiestroom te beteugelen
  VVD-Kamerlid en -buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke is tenminste eerlijk waar hij in de Internationale Spectator zijn tien vuistregels voor een realistische buitenlands beleid presenteert.
  Ik haal enkele stellingen aan uit zijn in de Internationale Spectator gepubliceerde TIEN VUISTREGELS VOOR EEN REALISTISCH BUITENLANDS BELEID :

  ………….’Soms betekent goede buitenland politiek “vuile handen” maken,’ . Nationaal belang is de primaire drijfveer van buitenlands beleid. Het buitenlands beleid moet dan ook in de eerste plaats worden gebruikt als instrument om het nationaal belang – opgebouwd uit vrijheid, veiligheid en welvaart – van de burgers en de staat te dienen. En om het nationaal belang te kunnen dienen, moeten soms ‘amorele keuzes’ worden gemaakt.
  Koester je bondgenoten, ook wanneer de ‘vriendschap’ ongemakkelijk is de werkelijkheid is dat, hoezeer repressie ons ook tegenstaat, de wereld vol onvrije landen zit, die we linksom of rechtsom nodig hebben in de aanpak van migratie, de strijd tegen terrorisme of het tegengaan van klimaatverandering……….

  Aldus Han ten Boeke in de Internationale Spectator.

  De werkelijkheid is, dat in het (volslagen onwaarschijnlijk) geval er op deze eilanden olie of een of andere zeldzame kostbare grondstof gevonden wordt, de nu luid “corrupte eilanden” roepende Nederlandse politici, zich zullen haasten om deze eilanden in de armen te sluiten. Ik herinner mij nog als de dag van gisteren de geweldige cartoon van Opland in de Volkskrant, waar hij de Nederlandse ondernemers in het gevolg van Koningin Beatrix, op staatsbezoek aan het dictatoriale Indonesië, portretteert: Een op hol geslagen menigte, die elkaar en de koningin welhaast van de sokken lopen om maar vooraan in de rij te komen.
  Het is van belang , dat Nederlandse politici de alhier heersende corruptie aan de kaak blijven stellen, maar dan wel via een andere dan de VVD- invalshoek. Het gaat de VVD critici en hun volgers niet om correctie te bewerkstelligen, maar vooral om uiting te geven aan hun diepe minachting voor het zg Caribisch deel van het Koninkrijk, waar ze liever gisteren dan vandaag vanaf willen zijn .

  Gaan stemmen voor dat idiote referendum? Niet doen! Tijdverlies: Premier Rutte zal, wat de uitlslag van het referendum ook moge zijn, kiezen voor een nieuwe afzetmarkt voor de steen en been klagende Nederlandse landbouw en veehouderij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *