Inschrijving verlengingverblijfsvergunning

WILLEMSTAD — De vreemdelingen die onder categorie 1 van het project Brooks Tower vallen met een verblijfsvergunning geldig tot november dit jaar, kunnen zich vanaf heden inschrijven voor de verlenging hiervan. Dit om vervolgens in het reguliere traject ingeschreven te worden.

verblijfsvergunning-curHet gaat hier om 2000 vreemdelingen, zegt Raynel Martis van de Dienst Toelating (voorheen Immigratiedienst) desgevraagd.
Hij benadrukt dat het een inschrijving voor een verlenging van de verblijfsvergunning betreft en niet voor een definitieve verblijfsvergunning.

De personen van categorie 2, die het land (toen Nederlandse Antillen) tussen 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005 zijn binnengekomen, kregen een verblijfsvergunning die in november 2011 is verlopen.
Maar ondertussen staan deze personen al in het reguliere traject ingeschreven, aldus Martis.
Dit werd mede mogelijk gemaakt via het project ‘inhaalslag’ van Usona, die financiële middelen beschikbaar had gesteld.

De personen die onder categorie 1 vallen, zijn degenen die het land voor 31 december 2001 zijn binnengekomen, onafgebroken hier hebben gewoond en zich aan de geldende regels hebben gehouden, zoals onder andere het op tijd indienen van een verzoek tot verlenging van de vergunning.

Zij hebben nu vier maanden tijd – tot 2 november – om zich in te schrijven volgens het reguliere traject.
Dit is mogelijk bij het kantoor van Dienst Toelating aan de Mortiersweg 5, tussen twee en vier uur ‘s middags.

Dienst Toelating geeft vervolgens conform het reguliere traject binnen vier weken een antwoord op het verzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *