Inspectie stelt laboratorium ADC NV onder verscherpt toezicht

adcWILLEMSTAD — De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) gisteren onder verscherpt toezicht gesteld. Het laboratorium moet de komende periode gaan aantonen dat het wel voldoet aan de vereisten zoals omschreven in de landsverordening Zorginstellingen.

Zo functioneert het beleids- en kwaliteitssysteem van het ADC onvoldoende, zijn er geen uitvoeringsjaarplannen en is de aansturende kracht op alle niveaus zwak.
Bovendien kunnen er volgens de Inspectie vraagtekens gezet worden bij de toekomst van de organisatie.
Dit dan niet alleen op basis van de financiële positie, maar ook op grond van de problematische relatie met de grootste klant, het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos).
Het geheel van deze bevindingen is voor de Inspectie aanleiding het ADC onder verscherpt toezicht te stellen, aldus inspecteur Jan Huurman.

De problematische relatie met het Sehos geldt dan met name de dienstverlening van het ADC op de terreinen pathologie en medische microbiologie.
Het Sehos is voor laatstgenoemd terrein bezig plannen te ontwikkelen voor het opzetten van een eigen laboratorium.
Mede in reactie op deze plannen, stelt de Inspectie vast dat in het ontwerp voor een nieuw ziekenhuis op het Amstel-terrein ten onrechte slechts een bescheiden spoedlab is gepland.
Dit miskent de belangrijke plaats en betekenis van de diagnostische vakken in de huidige geneeskunde.

“Klinisch chemici, pathologen en medisch-microbiologen dienen deel uit te maken van de medische staf van het (nieuwe) centrale ziekenhuis van Curaçao. Hun laboratoria dienen dicht tegen de (poli)kliniek te zijn gehuisvest”

, aldus Huurman.
De Inspectie is van oordeel dat deze uitgangspunten dienen te worden gehanteerd bij de bouw van een nieuw ziekenhuis, op welke plek dan ook.

Onjuist
Liane Virginia-Cova, waarnemend ADC-directeur, uitte vanochtend in de Staten tijdens de vergadering van de Centrale Commissie over de gevolgen van de invoering van de basisverzekering voor het ADC, kritiek op het rapport.
Volgens haar kloppen de beschuldigingen aan het adres van het ADC niet.
Zo zou het laboratorium aan de meeste punten voldoen of in een vergevorderd stadium zijn om hieraan te kunnen voldoen.
Bovendien hebben twee van de vijf punten die Huurman veranderd wil zien niets te maken met het functioneren van ADC.
Het laboratorium betreurt het dat het conceptrapport, dat eerder aan de directie is aangeboden, als einddocument is gepresenteerd.
Het commentaar van het ADC is er niet in verwerkt.
Zo zou het ADC wel over een meerjarenplan beschikken.
Het plan over 2010-2013 is ook aan Huurman overhandigd.
Daarnaast zijn de jaarverslagen van het laboratorium in de Management Reviews verwerkt conform de eis van de ISO 15189 certificatie.
Volgens de Inspectie moeten er met spoed vaste leidinggevenden worden benoemd op alle niveaus.
Zelf stelt het ADC dat de laatste fase van de werving- en selectieprocedure is aangebroken.
Ook zouden de afdelingen, alhoewel er geen vaste afdelingshoofden zijn, hiervan geen last ondervinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *