Installatie Centraal Meldpunt Kindermishandeling duurt te lang

Marilyn MosesWILLEMSTAD — Pais-Statenlid Marilyn Moses is van plan om elke dag in het kantoor van Justitie-minister Nelson Navarro (Pais) te gaan zitten, totdat het Centraal Meldpunt Kindermishandeling (CMK) is opgericht. Dat zei Moses deze week tijdens de begrotingsbehandeling.

Het duurt allemaal te lang, vindt de parlementariër.

Als het allemaal al geregeld is, bedank ik u. Anders zal ik elke dag in uw kantoor komen wachten”, zei Moses.

Ze betreurt het verder dat er weinig tot geen aandacht is besteed aan deze wet, die volgens haar in het jaar 2009 in werking is getreden.
Het betreft een meldpunt waar deskundigen en slachtoffers terecht kunnen om kindermishandeling te melden en om advies in te winnen over een geval, zonder dat men door de keten van justitiële instanties moet.
De regering kan via dit meldpunt informatie vergaren, waardoor het aantal zaken gemeten kan worden en de nodige maatregelen getroffen kunnen worden om dit soort zaken te voorkomen.
Verder meent ze dat CMK niet onder Voogdijraad moet vallen, maar een onafhankelijke instantie moet worden.

De Voogdijraad wordt gestigmatiseerd. Men neemt aan dat kinderen hoe dan ook uit huis zullen worden geplaatst door de Voogdijraad.”

Als CMK een eigen gebouw krijgt en een eigen begroting, kunnen de kinderen beter geholpen worden en krijgt CMK misschien ook meer meldingen binnen, aldus het Statenlid.
Volgens Moses heeft CMK 330.000 gulden nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Ze wil van minister Navarro weten of dit bedrag beschikbaar is gesteld.
Ze merkt daarbij op dat als de regering genoeg middelen heeft om subsidie te kunnen verlenen aan de Fundashon Wega di Number Kòrsou, er dan vast geen problemen zijn om CMK te subsidiëren.
Moses voegde daaraan toe dat niet alleen het ministerie van Justitie zich hierover moet buigen, maar ook de ministeries van Gezondheid, Onderwijs en Sociale Ontwikkeling.

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *