Amigoe | Ipko zet in op oplossing studieschuldenproblematiek

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) werd vandaag geopend door Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers Knol (staand links).

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) werd vandaag geopend door Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers Knol (staand links).

DEN HAAG — Een oplossing voor de studieschuldenproblematiek is het eerste concrete doel voor parlementariërs uit Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland, die deze week deelnemen aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko).

Ondanks enige bezwaren van Curaçao tegen de aanpak van Nederland wordt er bovendien de komende dagen gewerkt aan een overzicht van maatregelen op het gebied van jeugdwelzijn in elk land.

Beide onderwerpen kwamen aan bod na de officiële opening in de plenaire zaal van de Eerste Kamer, waarbij delegatieleden jeugdwelzijn als een van de belangrijkste prioriteiten noemden. Ze verwezen daarbij naar het Koninkrijksjeugdparlement, waarvan de aanbevelingen ook nadrukkelijk worden meegenomen bij het overleg.

“Wat me is bijgebleven is dat de jongeren klaar zijn om de toekomst vorm te geven. De geschiedenis is zoals zij is, maar de toekomst kan nog gevormd worden”, zei Statenvoorzitter Marisol Lopez- Tromp (AVP).

Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers- Knol (VVD), die het Ipko opende, verwees naar de conclusie dat het Koninkrijk te belangrijk is om aan politici en ambtenaren over te laten.

“Laten wij deze week aan onze jongeren bewijzen dat politici, bestuurders en ambtenaren goed werk kunnen doen”, zei ze.

Dat studieschulden een groot probleem vormen voor ex-studenten werd erkend door Curaçao, Aruba en St. Maarten.

“Tweederde van alle ex-studenten met een schuld worden aangemerkt als een wanbetaler. Dat is niet mogelijk”, zei PAR-Statenlid Zita Jesus-Leito, die namens Curaçao het woord voerde. Studenten willen hun studieschuld wel afbetalen, maar een gebrek aan inzicht in de opbouw van de schuld, een onbehoorlijk optreden van incassobureaus en het feit dat het om een schuld in euro’s gaat, zorgen voor problemen, zei ze.

AVP-Statenlid Desirée de Sousa Croes van Aruba noemde ook het feit dat de afstand tot Nederland een obstakel is voor adequate studievoorlichting, zodat veel studenten uit Aruba van studie wisselen en zo een nog hogere schuld opbouwen. Ze noemde ook de verplichting voor Arubaanse studenten om een particuliere zorgverzekering af te sluiten en het recht verliezen op een zorgtoeslag.

DP-Statenlid Roy Marlin van St. Maarten stelde voor om studenten die in de Caribische regio gaan studeren en zo dichter bij huis blijven, ook Nederlandse studiefinanciering te geven.

De drie landen bleken allemaal voorstander van een vastgestelde koers voor de studieschuld, zodat koersverschillen geen invloed meer hebben.

PvdATweede Kamerlid Jeroen Recourt, delegatieleider voor Nederland en voorzitter van het Ipko, stelde uiteindelijk voor om de suggesties in een kleine werkgroep te inventariseren, zodat er na vrijdag concrete oplossingen aan de vier regeringen kunnen worden voorgelegd.

Ongepast

Ook op het terrein van de kinderrechten werd uiteindelijk besloten om het overleg in werkgroepsverband voor te zetten, al had dat meer voeten in aarde. Aanvankelijk prees SPEerste Kamerlid Nanneke Quik-Schuijt de delegaties van Curaçao, Aruba en St. Maarten voor de stappen die er op dat terrein zijn genomen.

AVP-Statenlid Marlon Sneek noemde bijvoorbeeld de inzet van het Centraal Bureau voor de Statistiek op Aruba om nog meer informatie te krijgen over armoede en kindermishandeling.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang noemde de moties die onlangs door de Curaçaose Staten werden aangenomen en Roy Marlin verwees naar de oprichting van de afdeling Jeugdzaken.

De inbreng van PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar, een blauwdruk voor kinderrechten in het Koninkrijk, zorgde vervolgens voor enige onrust in de Curaçaose delegatie.

Statenlid Elmer Wilsoe noemde het niet gepast dat Van Laar een plan presenteert voor het Koninkrijk dat is opgesteld zonder medeweten of invloed van de andere landen in het Koninkrijk.

“Het zou anders zijn geweest als het een actieplan voor Nederland was”, zei Wilsoe. “Ik houd er niet van om gedurende een vergadering een document te krijgen dat dan meteen behandeld moet worden.”

Van Laar zei dat hij het document wel degelijk voor de vergadering naar alle delegaties gestuurd had en dat het bovendien was gebaseerd op de aanbevelingen van Unicef, zodat de delegatieleden er bekend mee zouden moeten zijn.

Net als andere documenten van het Ipko bleek echter dat niet alle delegatieleden deze hadden ontvangen.

De delegaties van Aruba, St. Maarten en uiteindelijk ook Curaçao stemden uiteindelijk in met het voorstel van Ipko-voorzitter Recourt om in werkgroepsverband te streven naar een overzicht van maatregelen en wetgeving in alle landen.

Ook de wijze waarop alle landen omgaan met de privacy van kinderslachtoffers en daders van kindermishandeling wordt hierin meegenomen, zoals verzocht door Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort van GroenLinks.

Bron: Amigoe

door onze correspondent Otti Thomas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *