Ivar Asjes bij 37e conferentie Unesco

Willemstad – Premier Ivar Asjes heeft in zijn tijdelijke functie van minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport deelgenomen aan de 37e algemene conferentie van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) in Parijs, Frankrijk.


Tijdens deze bijeenkomst heeft Asjes namens het volk van Curaçao een toespraak gehouden. Het Antilliaans Dagblad publiceert hieronder deze speech integraal.

Meneer de voorzitter,

Asjes in de hoedanigheid van minister van Onderwijs tijdens de 37e Algemene conferentie van Unesco in Parijs. FOTO REGERING CURAÇAO

Asjes in de hoedanigheid van minister van Onderwijs tijdens de 37e Algemene conferentie van Unesco in Parijs. FOTO REGERING CURAÇAO

We staan nogmaals voor u om de uitdagingen waarmee wij ons het afgelopen jaar geconfronteerd hebben gezien en de successen die wij hebben behaald met u te delen.
Als een klein, ontwikkelend eiland hebben we goed gebruikgemaakt van de programma’s en projecten die Unesco aanbiedt.
Klimaatverandering is een cruciaal ontwikkelingspunt voor het Caribisch gebied.
Er is een vitale band tussen het opleiden tot sociaal bewustzijn en het wetenschappelijk streven naar een duurzaam beleid van onze natuurlijke hulpbronnen.
We hopen dit door middel van een uitgebreid wetenschappelijk beleid in leerprogramma’s op alle niveaus van het onderwijs aan te kunnen pakken.
Om deze doelstelling te kunnen behalen hopen wij op uw steun te kunnen blijven rekenen.
Als een jong land zijn wij ons bewust van het feit dat we de kloof tussen de behoefte aan een sterke wetenschappelijke en technologische infrastructuur en het geërfde aanzienlijk gebrek aan relevante middelen niet alleen kunnen overbruggen.
Daarom vragen we Unesco om hulp en steun op de volgende gebieden: de mens en de biosfeer en de Unesco Chairs (een programma dat de samenwerking op universitair gebied en het netwerken om institutionele capaciteiten te vergroten promoot) voor Small Island Developing States (SIDS) en Watertechnologie. Volgens de basisteksten van de Conventie voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed van 2003, geeft nominatie voor het immaterieel cultureel erfgoed, in tegenstelling tot nominaties voor de World Heritage List, geassocieerde leden zoals wij de mogelijkheid om direct ons eigen immaterieel cultureel erfgoed te identificeren aan het World Heritage Centre. Dit gebeurt door middel van toetreding als bedoeld in artikel 33 van genoemde overeenkomst. Verder steunen wij de aanbevelingen die gedurende de bijeenkomst van Latijns- Amerikaanse en Caribische ministers over het cultureel onderwater-erfgoed zijn geuit. Curaçao is ook trots te informeren dat de voorbereidingen in volle gang zijn voor de 2014 Unesco Award for Excellence in Handicraft voor het Caribisch gebied. De 150ste verjaardag van de afschaffing van de slavernij in het Nederlands Koninkrijk heeft aangetoond dat onderzoek, onderwijs, publicatie en de algehele aandacht voor de Trans-Atlantische slavenhandel en de aanhoudende effecten daarvan in onze samenleving van uiterst belang zijn. Als een eiland in het Caribisch gebied hebben wij bovendien een nogal snelle overgang gemaakt van een agrarische-, een industriële-, een dienst- en tot slot een informatie- economie. In deze nieuwe context wordt vrijheid van meningsuiting wereldwijd gewaardeerd als een onvervreemdbaar recht. Dit is de reden waarom Curaçao het belang zag van de Caribische Media Summit. Zonder twijfel moeten deze evenementen in de toekomst blijven plaatsvinden. Wij zijn blij dat Unesco ons benadert om deel te nemen aan het onderzoek om lacunes in de ontwikkeling van de media te identificeren in zowel het Nederlands- als het Engels-sprekende deel van het Caribisch gebied. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en helpt om de banden tussen democratie en de journalistiek te versterken. Tot slot hebben wij begrip voor de moeilijke situatie waar Unesco mee wordt geconfronteerd. Toch verzoeken wij u dringend om het aantal deelnameprogramma’s voor de komende Algemene conferentie te verhogen tot tien. Eerder noemde ik het belang van de speciale behoeften van de Caribische Small Island Developing States (SIDS); dit is een concreet geval waarbij Unesco kan bijdragen aan het accentueren van dat belang.

Masha danki, thank you, muchas gracias, dank u, merci beaucoup.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *