Jaime Saleh: ‘Geen tijd te verliezen’augustus

Jaime Saleh

Door  Redactie Aworaki
(Foto: www.aworaki.nl)

Volgens artikel 53 van de Staatsregeling kan de Ministerraad de gouverneur vragen het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dit houdt niet in dat de gouverneur verplicht is het hiermee eens te zijn. Volgens ex-gouverneur Jaime Saleh is het nog een vrij ingewikkelde procedure die de gouverneur moet doorlopen voordat hij een beslissing neemt.

Premier Gerrit Schotte en de Ministerraad hebben de gouverneur ondertussen gevraagd het parlement te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven voor 19 oktober aanstaande.

Procedure
De gouverneur tekent de verordening om het parlement te ontbinden, alleen als dit in overeenstemming is met de wet en in het algemeen belang van het volk. Volgens Saleh draagt de gouverneur hierin zijn eigen verantwoordelijkheid en het hangt van de omstandigheden en het algemeen belang af of hij de verordening wel of niet tekent. Wanneer hij een dergelijk voorstel krijgt kan hij besluiten eerst de parlementsleden te raadplegen. Daarna stelt hij de Ministerraad op de hoogte van zijn standpunt. Saleh: “Indien de Ministerraad blijft aandringen om de Staten te ontbinden kan de gouverneur of akkoord gaan met het voorstel of het voorstel doorsturen naar de Rijksministerraad voor een uiteindelijke beslissing.”

Parlementsvergadering
De fractieleden van de PAR hebben een openbare vergadering aangevraagd om feedback te krijgen van de parlementsleden over het voorstel van de Ministerraad om het parlement te ontbinden. “De gouverneur moet rekening houden met alle omstandigheden om een besluit te kunnen nemen”, aldus Saleh.

Geen tijd te verliezen
De aanwijzing van het Koninkrijk maakt de omstandigheden twee keer zo ingewikkeld en zorgt ervoor dat we niet te lang kunnen wachten op een besluit. Zelfs als er nieuwe verkiezingen komen moet er snel een besluit genomen worden.”

Hoger toezicht
Als blijkt dat de leden van het demissionaire kabinet niet in staat zijn om nog belangrijke beslissingen te nemen kan er een overgangskabinet of een zakenkabinet komen. Maar dat hangt helemaal van het parlement af dat een dergelijk kabinet zal moeten steunen. Volgens het Statuut van het Koninkrijk kan de Rijksministerraad met de maatregel van hoger toezicht komen. Saleh hoopt dat dit niet nodig zal zijn en dat de bestuurders de nodige beslissingen weten te nemen om de aanwijzing te kunnen uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *