Jardim: Dollarisatie geen actueel thema

Regeringsbeleid gericht op ontwikkeling exporten’

100 dollar newWillemstad – Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans ‘vergt inderdaad aandacht’. Het monetaire en financieel-economische beleid van de regering van Curaçao is erop gericht de daling van de deviezenvoorraad tegen te gaan.

Dat zegt de Curaçaose minister van Financiën José Jardim op vragen van deze krant in verband met het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) van Sint Maarten inzake de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten die sinds 10-10-’10 bestaat en nadat de beide (ei)landen voor die tijd deel uitmaakten van de Nederlandse Antillen.

Jardim: ,,Het overheidsbeleid in brede zin is gericht op de ontwikkeling van exporten – en dus deviezengenererende activiteiten om de balans op de lopende rekening te herstellen.”

Dat zijn activiteiten op het gebied van

  • toerisme,
  • de internationale financiële dienstverlening,
  • de olie-industrie (raffinage en olieopslag en -overslag),
  • de vrije zone en
  • de logistieke sector (haven en luchthaven).

,,Dollarisatie is voor Curaçao geen actueel thema”, vervolgt Jardim tegenover deze krant.

Hij geeft tevens aan dat dollarisatie géén oplossing is voor problemen/tekorten op de betalingsbalans.

,,Wel wil de regering conform het regeerakkoord de monetaire unie evalueren.”

Maar de minister van Financiën wijst er nu reeds op dat een eventuele ontmanteling van de unie ‘jaren in beslag kan nemen’ en dus zeer goed overwogen dient te gebeuren.
Waar Jardim stellig in is – en dat verklaarde de bewindsman gisteren bij Radio Direct – is dat hij op geen enkele manier de mening deelt van de SER in Philipsburg dat er een eventueel risico bestaat voor devaluatie van de gulden (Curaçao en Sint Maarten gebruiken, formeel in afwachting van de Caribische gulden, nog altijd de Nederlands- Antilliaanse gulden die al drie decennia zeer stabiel een vaste koppeling en dus waarde heeft ten opzichte van de Amerikaanse dollar).
Er is volgens Jardim dan ook geen reden voor ongerustheid.
Sterker: de wekelijks deviezenstaten van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) aan de ministers van Financiën en de beide parlementen, tonen al tijden een stabilisatie en zelfs voorzichtig herstel aan.
De minister heeft alle vertrouwen in het monetaire beleid van de Centrale Bank.
Feit is dat er al enige tijd sprake is van een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans; daar heeft CBCS-president Emsley Tromp al eerder, al ten tijde van de regering Schotte, aandacht voor gevraagd en er zijn ook maatregelen getroffen.
De CBCS heeft echter tevens altijd gezegd dat het vooral een zaak is van de regering(en) om te focussen op verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat om meer te exporteren (dan te importeren) en zodoende de deviezen op peil te houden en te vergroten.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *