Jardim moet uitleg geven over betaling Speedy Kopter

José JardimWILLEMSTAD — Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran wil dat minister van Financiën José Jardim binnen dertig dagen schriftelijk verslag uitbrengt aan de Staten over de betaling van een miljoenenbedrag aan het bedrijf Speedy Kopter.

Sulvaran wil weten wat de adviezen omtrent de betaling zijn geweest, wie de beslissing heeft genomen om over te gaan tot betaling en waarom er geen verrekening heeft plaatsgevonden met schulden van de eigenaar van Speedy Kopter aan de belastingdienst.

Vorig jaar is naar verluidt een bedrag van 2,2 miljoen gulden door de vereffeningcommissie via de ‘Gouvernement Speciaal-rekening’ overgemaakt aan Speedy Kopter van oud-minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK).
Het gaat om een vordering van diensten die het helikopterbedrijf op St. Maarten heeft verleend. Op deze speciale rekening stond rond de 100 miljoen gulden uit de boedel van de voormalige Nederlandse Antillen.

Sulvaran zegt dat naar zijn mening de voormalige minister van Justitie had aangegeven dat Speedy Kopter niet meer betaald hoeft te worden.
Gisteren besloot hij Jardim om schriftelijke uitleg te vragen nadat er naar alle waarschijnlijkheid toch betalingen zijn verricht aan Speedy Kopter.

Volgens het Statenlid kan het niet zo zijn dat, al had betaling moeten plaatsvinden, deze betaling niet verrekend is met de belasting.
Volgens hem is het bekend dat er ook een belastingschuld is en deze had verrekend moeten worden voordat over is gegaan tot betaling.

Over een gerechtelijk geschil tussen het toenmalige land Nederlandse Antillen en de bedrijven Speedy Security Group, The Safety Zone een Speedy Kopter is er op 27 mei 2008 een vaststellingsovereenkomst opgemaakt.

In die overeenkomst staat dat uiterlijk 31 december 2008 het land Nederlandse Antillen een bedrag van bijna 2,3 miljoen gulden aan Speedy Security moest betalen voor bewakingswerkzaamheden van de strafgevangenis en het huis van bewaring op Curaçao.

Binnen dezelfde periode moest ook een bedrag van 300.000 gulden betaald worden aan Speedy Kopter.
Met deze betaling zou Speedy Kopter een procedure royeren die het bedrijf had lopen bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie tegen de regering van de Nederlandse Antillen.

“Ter zake het geschil met betrekking tot de eventuele verlenging van de overeenkomst ter zake de uitvoering van helikoptervluchten te St. Maarten komen partijen overeen dat de sedert 2001 bestaande overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden, wordt voortgezet tot en met 31 januari 2010.
Een nadere opzeggings- c.q. beëindigingshandeling is niet vereist waardoor de overeenkomst van rechtswege wordt beëindigd”

, staat er verder in de overeenkomst.

Sulvaran wil weten waarom, als Speedy Kopter door is gegaan met het uitvoeren van vluchten op St. Maarten, betaling via Curaçao heeft moeten plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *