Jardim spreekt snijden van 27 miljoen op Soaw tegen

José JardimWILLEMSTAD — Minister José Jardim (Financiën, namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) spreekt tegen dat de regering in de begroting van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) een bedrag van 27 miljoen heeft weggesneden. Jardim had het gisteren bij de beantwoording van vragen tijdens de begrotingsbehandeling van Financiën over het overhevelen van functies.

Advertentie

In de afgelopen weken is er voluit kritiek gekomen op het besluit dat uit de ingediende begroting kan worden opgemaakt dat Soaw het in 2014 met 27 miljoen minder moet doen, vergeleken met 2013. De kritiek kwam met name van coalitie- lid Elmer ‘Kadé’ Wilsoe (PS), die zelfs had verklaard dat het geld teruggestort moest worden, omdat er anders weinig terecht zou komen van de sociale plannen van de regering.
Tijdens de begrotingsbehandeling van deze week kreeg Wilsoe bijval van diverse leden van de oppositie, onder wie van MFK- Statenlid Jacinta Scoop-Constancia.
Volgens het MFK-lid zou minister Jeanne-Marie Francisca van Soaw haar energie niet in een ruzie met de leidinggevenden van Tayer Soshal moeten stoppen, maar investeren in een goede verstandhouding met de minister van Financiën en de minister-president.

Je hebt die 27 miljoen gulden nodig”, aldus Scoop-Constancia.

Volgens Jardim heeft er echter bij Soaw een ‘reclassificatie’ plaatsgevonden.

De basisverzekering ziektekosten (bvz) werd in februari van dit jaar geïntroduceerd.
De overheid betaalde apart de kosten van PP’ers en die van meeverzekerde gezinsleden.
Hiermee zijn respectievelijk bedragen van 15,4 en en 3 miljoen gulden gemoeid. Hierbij moet je ook rekening houden met het feit dat tot deze maand de overheid ook het tekort van het ziektefonds van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aanzuiverde.
Dit komt neer op een bedrag van 5,4 miljoen gulden.”

De eerdergenoemde bedragen zijn door de introductie van de bvz, in de begroting van 2014 weggehaald bij het ministerie van Soaw en ondergebracht bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.
Iets soortgelijks is ook gebeurd met de overdracht van fondsen die bestemd zijn voor de sociale vormingsplicht.
In 2012 heeft de Raad van Ministers besloten dit project bij Soaw weg te halen en bij Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) onder te brengen.
Deze doelstelling zal in 2014 worden gerealiseerd.
Ongeveer 5 miljoen van Soaw zal bij OWCS worden ondergebracht.
In totaal wordt er door de reclassificatie een bedrag van 25,8 miljoen bij Soaw weggehaald, aldus Jardim gisteren.
Maar Soaw zal voldoende geld overhouden om zijn werkzaamheden te kunnen vervullen.

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *