Jardim weerlegt kritiek

Thodé en MFK vergelijken appels met peren

José JardimWillemstad – Oudminister van Financiën George Jamaloodin (MFK) heeft helemaal niet achteraf alsnog gelijk gekregen en de huidige bewindsman van Financiën José Jardim is niet leugenachtig geweest over de hoogte van de financiële tekorten, zoals MFKStatenlid Amerigó Thodé onlangs stelde.

Dat blijkt uit antwoorden van Jardim op vragen van het Antilliaans Dagblad naar aanleiding van felle kritiek van oppositiepartij MFK.
Maar wat Thodé wellicht doet is om Jamaloodin – die altijd verklaarde dat er met de overheidsfinanciën wezenlijk niets mis was – te ‘rehabiliteren’.
De parlementariër van Schotte’s MFK vergelijkt echter appels met peren.
Zo wordt duidelijk uit een toelichting op de cijfers, zoals laatstelijk gepresenteerd in de Financiële Management Rapportage (FMR).
Het gaat om enerzijds de tekorten over 2012 van alléén de overheid en anderzijds de tekorten van de gehele collectieve sector.
Deze collectieve sector bestaat uit behalve de overheid (lees: het landelijke overheidsapparaat), óók uit de sociale zekerheidssector (de sociale zorgstelsels die door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden uitgevoerd) en een categorie ‘overige’, waaronder enkele publiekrechtelijke en gesubsidieerde instellingen vallen.
Het aan de Staten en aan het College financieel toezicht (Cft) gerapporteerde tekort op de Gewone Dienst in 2012 van circa 65,3 miljoen gulden (en conform verkregen informatie wordt het tekort op de Gewone Dienst in 2012 momenteel geraamd op circa 82 miljoen) moet worden vergeleken met het bedrag dat tijdens de nationale dialoog was voorspeld voor de overheid ná het aanzuiveren van het tekort in het ziektekostenfonds.

Aldus Jardim tegenover deze krant:

,,Dat was toen circa 12 miljoen (tekort op de Gewone Dienst) plus ongeveer 61 miljoen (tekort in het ziektekostenstelsel). Dit komt op een totaal van circa 73 miljoen.”

En voegt de minister er ter verduidelijking aan toe:

,,Het bedrag van 65,3 miljoen of 82 miljoen moet beslist niet worden vergeleken met de tekortenreeks van circa 200 miljoen oplopend tot circa 500 miljoen.”

Van een valse voorstelling van de financiële zaken vorig jaar is geen sprake, zegt Jardim, die hiermee van zich afbijt.
Het was eerder omgekeerd het geval:

,,De financiële aanwijzing van de Rijksministerraad van juli 2012 aan Curaçao kwam omdat er duidelijke indicaties waren dat de financiële situatie slechter was dan door het kabinet Schotte werd geschetst.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *