Jardim wil op korte termijn AVA RdK

Hernandez en Koolman ook benaderd

WILLEMSTAD — Demissionair Financiën-minister José Jardim ziet geen enkele reden om de aangekondigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de Refineria di Kòrsou (RdK) nog langer uit te stellen. Jardim wil tijdens deze AVA het besluit doordrukken om Herbert Mensche als interim-directeur bij de RdK te benoemen. De Raad van Commissarissen (RvC) verzet zich hiertegen.

Vanochtend heeft de RvC een brief verstuurd waarin zij stelt dat de regering de corporate governance regeling overtreedt, door alsnog de AVA voor vandaag te beleggen.
Volgens commissaris Sidney ‘Bicho’ Justiana zouden alle commissarissen aanwezig moeten zijn. Dat is nu niet het geval.
Commissaris en Curoil-directeur Yamil Lasten bevindt zich in het buitenland.
Een versneld proces om het besluit door te drukken ziet Justiana niet zitten.
Hoogstwaarschijnlijk zal de AVA vandaag niet doorgaan.

Oude rotten
Naast Mensche zijn ook oud- Isla directeur Javier Hernandez en oud-directeur van Curaçao Refinery Utilities (CRU), Alvin Koolman, benaderd voor een tijdelijke functie bij het overheidsbedrijf.
Hernandez die nu directeur is bij het St. Elisabeth Hospitaal heeft deze maand zijn ziekenhuiscontract met twee jaar verlengd.
Zijn hart zit echter bij de raffinaderij.
Ook de raffinaderijvakbonden PWFC en Apri zien Hernandez zitten.
De vakbonden kijken met warme gevoelens terug op zijn directeurschap bij de raffinaderij.

Hetzelfde geldt voor Koolman die twee maanden na de oprichting van CRU werd ontslagen.
De bedrijfsplannen die door Koolman zijn opgesteld, vormen nog steeds de leidraad binnen het bedrijf.
De regering wilde de aanstelling van Mensche in eerste instantie doorvoeren tijdens een buitengewone AVA, waarbij de beslissing schriftelijk kan worden afgehandeld.
Maar de RvC was het hier niet mee eens, stelde dat zo’n besluit in een AVA-vergadering moest worden afgehandeld en wees dit verzoek af.
De regering besloot hierop om een AVA voor afgelopen maandag uit te schrijven.
Maar volgens de RvC moet een AVA binnen een periode van twaalf dagen worden opgeroepen.

Dat zou betekenen dat de AVA 19 november zou worden opgeroepen.
Maar na juridisch advies te hebben ingewonnen, stelt Jardim dat er geen enkele valide reden is om de AVA verder uit te blijven stellen.
Jardim wees er gisteren tijdens de persconferentie ook op dat de RvC geen stem heeft in de AVA. Dit kan alleen maar wanneer de RvC optreedt als vertegenwoordiger van de minderheidsaandeelhouder, maar aangezien het Land Curaçao de enige aandeelhouder is, geldt dit argument van de RvC niet, aldus de minister gisteren.

Understanding
Ook ging Jardim in op het advies van het good corporate governace-orgaan van de overheid, Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) op het benoemingsvoornemen.
Volgens Jardim handelt de regering op dit moment conform het advies van SBTNO.

“De stichting heeft aangegeven om te proberen tot een understanding te komen met de RvC, terwijl zij ook vragen heeft hoe het staat met de stand van zaken met betrekking tot de zoektocht naar een nieuwe directeur. Maar daarom zijn wij voornemens om een interim-directeur aan te stellen, die voor een korte periode aan moet blijven om de problemen bij de CRU aan te pakken, maar ook om leiding te geven aan de zoektocht naar een nieuwe directeur.”

Jardim gaf gisteren aan dat bij navraag van zijn kant is gebleken dat er niks meer is gebeurd met betrekking tot de zoektocht naar een nieuwe directeur.
De demissionaire minister wil zich ook sterk maken voor een betere scheiding tussen de directie en de RvC van RdK.
Op dit moment zijn gedelegeerde commissarissen Justiana en Henk Deira belast met het directeurschap van de RdK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *