Jesus-Leito: Waar is 27 miljoen voor Klein Hofje?

•Zita Jesus-Leito

Jesus-Leito: Waar is 27 miljoen voor Klein Hofje?

WILLEMSTAD — PAR-Statenlid Zita Jesus-Leito vraagt zich af wat er na 10-10-‘10 met ‘het bedrag van 27 miljoen gulden is gebeurd, dat binnen het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) was begroot voor de modernisering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Klein Hofje en de vervanging van een groot aantal gemalen en leidingen’.

De behandeling van het vraagstuk van de waterkwaliteit van zowel de kustwateren als binnenwateren van Curaçao in samenhang met de volksgezondheid, vond vanochtend tijdens de Centrale Commissie-vergadering in de Staten plaats.

Hierbij waren de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Ben Whiteman (PS), en de wetenschappelijk directeur van Carmabi, Mark Vermeij, aanwezig. De tweede ronde, waarbij de beantwoording van vragen door de minister zou plaatsvinden, is tot nader order uitgesteld.

Verschillende Statenleden hebben hun zorgen over de vermenging van rioolwater met de wateren van Curaçao en de mogelijke effecten daarvan op de volksgezondheid, geuit. Jesus-Leito stelde een groot aantal kritische vragen. Zoals de Amigoe reeds in mei heeft belicht, zwengelde parlementariër Melvin ‘Mac’ Cijntje (PS) het vraagstuk aan. Hij stelde het onderwerp in samenspraak met de GMN-minister te willen aankaarten.

Op verzoek van Cijntje was voor de vergadering ook Carmabi uitgenodigd. Deze organisatie heeft vorig jaar een omvangrijk onderzoek uitgevoerd naar de waterkwaliteit van zowel de kustwateren als de binnenwateren, en omschreef de zorg van Cijntje als ‘niet onterecht’.

Het GMN-ministerie heeft overigens naar aanleiding van dit onderzoek al besloten de kustwaterkwaliteit intensiever te monitoren. Zo zal er vaker analyse plaatsvinden, waarbij men zal kijken naar de aanwezigheid van de E. coli bacterie en de Enterococcus faecalis-bacterie.

Jesus-Leito: “De waterhuishouding en de mogelijke vervuiling daarvan, van zowel kust- en binnenwateren en de baaien, is overigens niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, maar net zo goed van de bevolking. Wat vaststaat is dat er een duurzame oplossing dient te komen. Zoals nu gebeurt, dat er bij hevige regenval zowel door beerputten vervuild grondwater als ander vervuilend materiaal, vrij de zee en binnenwateren in kan stromen, is natuurlijk onverantwoord.

En de massale lozingen van rioolwater bij ‘shut’ de zee in, zijn geheel onverantwoord en dienen gestopt te worden. Verder heb ik ook de olievervuiling vanaf land, door de raffinaderij en van schepen aangekaart.” Zij stelt waarschijnlijk nog een reeks aanvullende vragen schriftelijk te zullen stellen aan de GMN-minister. Ze haalt in dit kader verder aan dat er op het eiland sprake is van een groot aantal ‘niet functionerende gemalen’ in het gebied van Otrobanda, de omgeving van het hospitaal, waar ‘zelfs sprake was van een muggenplaag’, Marie Pampoen en Piscadera.

Optimalisatie Klein Hofje

Zoals eerder gemeld heeft het eiland twee RWZI-installaties waarvan Klein Hofje zwaar aan modernisering toe is. Reeds in de Memorie van Toelichting van de begroting van 2013 werd het belang van een adequate inzameling, transport en zuivering van afvalwater, en het effectief leveren van gezuiverd afvalwater – afvalwater management – omschreven.

Het project ‘Optimalisatie RWZI Klein Hofje’ was voor de jaren 2011, 2012 en 2013 al geprojecteerd. “Het betreft hierbij een reconstructie van 36 gemalen, 500 kilometer transportleiding en een zuiveringsinstallatie.”

Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran maakt zich sterk voor het moderniseringsproject van Klein Hofje:

“Ik heb de GMN-minister gevraagd naar een investeringsplan voor deze problematiek waarbij contaminatie van de wateren tegen kan worden gegaan en er ook bij zijn VVRP-collega op aan te dringen de modernisering van Klein Hofje te begroten, opdat een reservering op de Kapitaaldienst (de Financiën-minister neemt namens het onafhankelijk Statenlid zitting, red.) daarvoor kan plaatsvinden.”

Sulvaran die zich tevens inspant om Curaçao extra op de kaart te plaatsen qua wetenschappelijk onderzoekscentrum in de mariene biologie, benadrukt: “We kunnen hier onmogelijk naar streven als we op grote schaal onze eigen wateren contamineren.”

Minister Whiteman:

“De Statenleden hebben vandaag uitvoerig hun zorgen geuit en vragen gesteld. Ik heb ervoor gekozen om niet tot een vluchtige beantwoording daarvan over te gaan, en om een week de tijd te vragen om er inhoudelijk dieper op in te kunnen gaan. Aangezien een groot gedeelte ook betrekking had op vraagstukken die binnen andere ministeries vallen (onder andere van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, red.) is er tijd nodig om de extra informatie te vergaren.

Behalve waterkwaliteit kwam vervuiling in algemene zin aan bod, dit van zowel bodem- als luchtvervuiling. Het is nu afhankelijk van de agenda van de Staten of de hervatting van de vergadering daadwerkelijk over een week kan plaatsvinden. Ik wacht het af.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *