Jeugd ontevreden over onderwijs

Jongeren bezorgd over jeugdcriminaliteit

Jeugd ontevreden over onderwijs

In het rapport wordt lof geuit over het Koninkrijks Jeugdparlement dat eind mei op Sint Maarten bijeenkwam, met delegaties van alle vijf de onderdelen in het Koninkrijk. FOTO KYP

Willemstad – In de ogen van kinderen en jongeren is geweld en criminaliteit onder leeftijdgenoten een serieus probleem.

,,De overheid moet niet alleen straffen, maar ook zoeken naar de oorzaken. Daarvoor moet onder andere het onderwijssysteem veranderen, moeten kinderen en hun families professionele ondersteuning krijgen, achterstandswijken aangepakt worden en mogelijkheden geboden worden voor betere toegankelijkheid tot sport, recreatie, onderwijs en kunst”,

zo wordt de mening van jongeren en kinderen tussen de 10 en 17 jaar verwoord in het onlangs gepresenteerde derde rapport van de Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) met betrekking tot het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Dit rapport is onlangs gepresenteerd in Zwitserland door Tamara Salsbach van het Informatie en vormingscentrum ten behoeve van het kind (Sifma). In het rapport is een onderdeel opgenomen waarbij kinderen en jongeren zelf geïnterviewd zijn over de rechten van het kind.

De jeugd is niet tevreden over het onderwijs. In het rapport wordt hun mening als volgt verwoord:

,,Veel kinderen hebben aangeven dat de situatie waarin zij onderwijs krijgen miserabel is. De motivatie van de leerkrachten is wel goed, maar het materiaal en de condities zijn deplorabel. Er is behoefte aan modern en goed functionerend onderwijsmateriaal. Veel gebouwen en faciliteiten moeten gerenoveerd worden. Ook de veiligheidsmaatregelen en -procedures moeten verbeteren.”

Er wordt nog specifiek verslag gedaan van een middelbare beroepsopleiding die protesteerde tegen maatregelen genomen door de minister van Onderwijs, wat overigens tot gevolg heeft gehad dat die maatregelen ingetrokken zijn. Wat dat betreft wordt er wel naar de jeugd geluisterd, maar zo staat in de rapportage:

,,Veel overheidsfunctionarissen en politieke leiders zeggen te vaak nog wel naar de stem van de jeugd te luisteren, maar uiteindelijk blijken dit dan loze woorden te zijn.”

Enkele jongeren hebben ook aangegeven dat organisaties die voor kinderen en jongeren werken vaak niet naar jongeren luisteren of hen niet betrekken bij de besluitvorming of het beleid.

Bezorgd is de jeugd ook over de werkgelegenheid na het afronden van de opleiding. Ze raden dan ook aan om meer studierichtingen aan te bieden op Curaçao. De jongeren maken zich verder zorgen over de toegang tot voorzieningen voor gehandicapten en menen dat het aanbod onvoldoende is.

Ook het milieu heeft de aandacht, er is vooral te veel vervuiling. Positief is dat de meeste jongeren wel enkele rechten voor het kind kunnen opnoemen en er ook over geleerd en gehoord hebben op school of op andere wijze.

Ze raden wel aan om de informatie toegankelijker te maken via een website. Verder zijn de kinderen positief over de vrijheid die ze genieten en de toegang tot informatie die ze hebben via internet of anderszins.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *