Josephine Bakhuis voorgedragen voor RvC PSB Bank

UPN_Josephine_Bakhuis_Trinidad_00WILLEMSTAD — Josephine Bakhuis-Trinidad is voorgedragen voor de functie van lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van bankinstelling PSB Bank. Inmiddels heeft de toezichthouder corporate governance, Stichting Bureau Toezicht en Normenig Overheidsentiteiten (SBTNO), zich ook positief uitgelaten over haar voordracht.

Bakhuis-Trinidad is geen onbekende in de lokale politiek.
Ooit trad zij met de partij Ordu toe tot de Eilandsraad. Bij de laatste verkiezingen stond zij op plaats twee van de kandidatenlijst van de PNP.
Uit het advies van SBTNO valt op te maken dat Bakhuis- Trinidad over een afgeronde opleiding aan de Rechtshogeschool van de Nederlandse Antillen alsmede diverse Certificaten beschikt.
Tevens is zij werkzaam geweest bij verschillende advocatenkantoren en beschikt zij over bestuurservaring bij verschillende entiteiten.
De SBTNO is niet te spreken over het feit dat de voordracht van Bakhuis- Trinidad niet gemotiveerd is, terwijl ook niet is aangegeven waarom naar het oordeel van de minister de bewuste kandidaat geschikt is voor de functie van RvC van de PSB Bank, terwijl ook niet expliciet is aangegeven ter vervulling van welk profiel zij zal worden benoemd.

De SBTNO gaat ervan uit dat gezien het curriculum vitae van Bakhuis- Trinidad kan worden aangenomen dat zij voldoet aan de vastgestelde profielschets van overheids-entiteiten.
De adviseur heeft dan ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de aangemelde kandidaat.
Wel plaatst SBTNO enkele kanttekeningen bij haar advies.
Zo tekent zij op dat de kandidaat ook aan de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) ter evaluatie zal moeten worden voorgelegd.
Verder roept zij de overheid op om te waken voor belangenverstrengeling in het geval van commissarissen die bij meerdere overheidsentiteiten werkzaam zijn.
Hierbij merkt SBTNO op dat het niet tot haar taak behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *