Kansspelautoriteit | Leidraad beoordeling kansspel vastgesteld

Reden om de leidraad op te stellen is dat er in hoog tempo nieuwe spelvormen komen en de grens tussen spellen en kansspelen steeds minder duidelijk wordt

De Kansspelautoriteit heeft vandaag de Leidraad beoordeling kansspelen (pdf, 332 kB)vastgesteld. In deze leidraad wordt beschreven wat de Kansspelautoriteit verstaat onder een kansspel als bedoeld in de Wet op de kansspelen (Wok). Een kansspel dat valt onder het regime van de Wok, mag in de regel alleen met een vergunning op de markt worden gebracht.

Een belangrijke reden om deze leidraad op te stellen is dat er in hoog tempo nieuwe spelvormen ontwikkeld worden. Bovendien is de grens tussen spellen en kansspelen steeds minder duidelijk. De leidraad schept duidelijkheid over wanneer een spel als een kansspel wordt gezien. Volgens de Wet op de kansspelen is er sprake van een kansspel als er ‘gelegenheid wordt gegeven’ tot het winnen van prijzen of premies. Bepalend is verder de vraag of de aanwijzing van de winnaar gebeurt door ‘enige kansbepaling’ waarop de deelnemers ‘geen overwegende invloed’ kunnen uitoefenen. Deze elementen komen aan bod in de leidraad. (pdf, 332 kB)

Inzichtelijk

De Kansspelautoriteit vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe zij te werk gaat bij het beoordelen van spelaanbod. De nu vastgestelde leidraad is van begin december 2017 tot half januari 2018 geconsulteerd: iedereen die dat wilde kon commentaar leveren op de conceptversie. In het nu vastgestelde document is een aantal opmerkingen verwerkt.

De Kansspelautoriteit is de toezichthouder op de markt voor kansspelen. Zij ziet toe op een veilig en betrouwbaar aanbod aan kansspelen.

Ga naar: Leidraad beoordeling kansspelen (pdf, 332 kB)

Bron: Kansspelautoriteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *