KFO-advocaten: Scholte gaf al mening over klachten

V.l.n.r. advocaten Eldon 'Peppie' Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson (ook wel 'KFO advocaten' genoemd).

Advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson (ook wel ‘KFO advocaten’ genoemd): Scholte gaf al mening over klachten

WILLEMSTAD — De advocaten Chester Peterson, Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en Anthony Eustatius willen nog steeds niet dat rechter en tevens voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT), Maroeska Scholte, de tegen hen ingediende klachten behandelt.

Zij halen hierbij drie punten aan.

Een daarvan is het feit dat Scholte tijdens de behandeling van het eerste wrakingsverzoek, ter zitting al haar mening heeft gegeven over de klachten tegen hen.

Daarnaast moet Scholte haar oordeel geven over iets waaraan zij zich zelf schuldig zou hebben gemaakt, aldus Peterson desgevraagd tegenover de Amigoe.

Hij doelt hiermee op de ‘vervalste beschikking van de rechter’ van enkele jaren terug tegen een cliënt van Sulvaran, waarin zij beweerde dat zowel de advocaat, de officier als de verdachte werden gehoord, terwijl dit volgens Sulvaran helemaal niet waar is.

Bovendien stelt Peterson dat Scholte de plaatsvervangende voorzitter Lourens verkeerd heeft geïnformeerd hierover. Dit is ook een van de redenen om Scholte wederom te wraken, aldus de advocaat.

Vervangingsprocedure

Verder is de procedure gestart om de plaatsvervangende voorzitter van de RvT, Froukje Lourens, te vervangen. De nog te benoemen plaatsvervangende voorzitter zal straks het tweede wrakingsverzoek behandelen.

Zoals bekend heeft de wrakingskamer, bestaande uit rechter Lourens (plaatsvervangende voorzitter) en de advocaten Richard Pols en Mayesi Hammoud, het eerste wrakingsverzoek van de advocaten tegen rechter Scholte afgewezen.

Scholte werd toen door de advocaten gewraakt, omdat zij haar onpartijdigheid niet vertrouwden bij het beoordelen van de klachten tegen hen, die onder meer door de Deken van de Orde van Advocaten Caroline Fiévez zijn ingediend.

De raadslieden haalden daarbij toen ook al de ‘vervalste beschikking van de rechter’ aan, als bewijs dat Scholte zich ongeveer drie jaar geleden schuldig zou hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte, alsook ‘de verbanden die zij met de andere advocaten heeft’.

De advocaten hebben die zaak verloren. De wrakingskamer gaf toen aan dat beide bovengenoemde redenen niet betekenen dat Scholte vooringenomenheid zou koesteren jegens de advocaten, waardoor ze niet als voorzitter van het tuchtcollege mag optreden. De wrakingskamer voegde daaraan toe dat ‘nergens uit blijkt dat de vrees van de advocaten objectief rechtvaardig is’.

De advocaten hebben hierna het tweede wrakingsverzoek ingediend tegen rechter Scholte. Dat is mogelijk indien sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden.

Aangezien Lourens het eerste verzoek al heeft behandeld, zal nu een andere plaatsvervangend voorzitter (samen met twee leden) moeten oordelen over het tweede verzoek, voordat de behandeling van de klachtzaak kan worden voortgezet.

De Raad van Toezicht beschikt echter niet over een andere plaatsvervangende voorzitter. In verband hiermee zal de hof-president, Evert Jan van der Poel, hiervoor leden van het hof bij gouverneur Lucille George-Wout voordragen voor benoeming.

Persrechter Mauritsz de Kort legt desgevraagd uit dat de leden en de (plaatsvervangend) voorzitter van de RvT en de Raad van Appèl door de gouverneur benoemd worden. Deze benoeming moet dus worden afgewacht, alvorens het tweede wrakingsverzoek behandeld kan worden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *