KFO breekt met PS

De Deken is volgens mr. Sulvaran ‘achterbakse racist’ en moet “het liefst spoorslags zowel de orde als Curaçao te verlaten. Voor racisten, zoals jij, hebben wij hier in Curaçao geen plaats. Onze oproep aan jou luidt dan ook: Rot op!!”

KFO breekt met PS

Wilsoe: Strijd soevereiniteit niet van partij of stichting

WILLEMSTAD — Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) heeft met de politieke partij Pueblo Soberano (PS) gebroken. Volgens de organisatie heeft de PS verraad gepleegd tegenover een meerderheid van de kiezers van Curaçao. “De PS had de keus om de beweging voor daadwerkelijke autonomie met een eigen bestuur te leiden. Maar de partij koos ervoor om de groep van Nee-stemmers, die de PS juist groot heeft gemaakt, te verdelen.”

PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe, die in 2009 de eerste voorzitter van KFO was, reageert op de breuk met de opmerking dat ‘de strijd voor de soevereiniteit van Curaçao niet exclusief toebehoort aan een politieke partij, een groepering of stichting’.

KFO ontstond tijdens het traject naar het referendum van 2009 uit een groep professionals, voornamelijk advocaten die het oneens waren met de staatkundige koers.

KFO voerde campagne voor een Nee tegen de consensus-Rijkswetten die de autonome status van Curaçao zouden gaan regelen. Het referendum werd nipt gewonnen door het Ja-kamp, waarna op 10-10-‘10 de autonome status van Curaçao inging.

KFO onderhield tot voor kort nauwe banden met de partijen die een Nee voorstonden, met name met de PS. Na de verkiezingen van 2010, toen de PS samen met de MFK en MAN in de regering terechtkwam, leverde KFO uit haar gelederen voorzitter Wilsoe als minister van Justitie voor de PS.

KFO is niet te spreken over de opstelling van de PS na de verkiezingen van 19 oktober jongstleden, waarbij de partij van Wiels afzag van samenwerking met MFK en MAN en koos voor Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.

In een persbericht nemen de KFO-leden Anthony Eustatius, Chester Peterson en Eldon ‘Peppie’ Sulvaran krachtig afstand van de PS. “In de onderhandelingen voor een nieuwe regering hebben veel stemmers, die samen met ons hebben gestreden en die hebben gekozen voor een soevereine status, zich niet meer kunnen herkennen in de politieke keuzes door diegenen voor wie zij hebben gekozen.

Het is overduidelijk dat diegenen op wie wij hebben gestemd en die wij hebben vertrouwd om samen met ons voor onze soevereiniteit te strijden, onze fundamentele principes hebben ingeleverd om ten koste van alles aan de macht te komen.”

In het persbericht worden de PS-leden onder meer omschreven als ‘valse bewakers van onze autonomie’ en wordt er gesproken van ‘een partij die nu in zee gaat met diegenen die zich in de afgelopen jaren hebben verzet tegen de heilige strijd voor autonomie’.

“Veel mensen hebben het vertrouwen in de politiek verloren”, aldus Eustatius, Peterson en Sulvaran.

Zij stellen dat de strijd van Nee zal worden voortgezet, totdat er sprake is van een eigen bestuur en een daadwerkelijke democratie op Curaçao gerealiseerd is. Volgens Wilsoe moet de strijd voor de soevereiniteit van Curaçao, de strijd van de groep van Nee-stemmers bij het referendum in 2009, niet worden gezien als een strijd geboren uit het heilige gevoel van solidariteit en soevereiniteit.

“De PS heeft op eigen kracht campagne gevoerd, aan de hand van haar brief met principes en haar manifest. In beide is opgenomen dat de PS de weg zal bewandelen zodat Curaçao onafhankelijk zal worden. Voor zover ik weet heeft KFO geen campagne gevoerd voor PS, zodat het ook niet tot de conclusie kan komen dat de PS haar stem heeft verraden of als de valse bewaker van onze autonomie kan worden gezien.”

Wilsoe wijst erop dat de PS al negen jaar bezig is om het volk ervan bewust te maken waarom het de weg naar soevereiniteit moet bewandelen. “De PS staat niet aan de kant te schreeuwen en te schrijven, maar gaat de wijken in om te werken en om het volk bewust te maken van ons streven.”

Waarna hij KFO eraan herinnert dat er binnen de stichting veel verzet was tegen de politiek leiders van beide eerdergenoemde partijen, die zich volgens Wilsoe nog nooit voor soevereiniteit van het Curaçaose volk hebben uitgesproken.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *