KFO: ‘Valse hoeders soevereiniteit’

Door advocaten Chester Peterson, Anthony Eustasius en Peppie Sulvaran

FKFO bestuursleden Chester Peterson & Eldon' Peppie' Sulvaran

FKFO bestuursleden Chester Peterson & Eldon’ Peppie’ Sulvaran

Alles wijst erop dat degene aan wie wij onze stem toevertrouwden, in de praktijk valse hoeders van onze soevereiniteit zijn gebleken. Tijdens de verkiezingen is meer dan 70 procent van ons volk naar de stembus gegaan en heeft wederom interesse getoond in de in de politieke koers van ons land.

Dit is vast gedaan om haar wens kenbaar te maken voor het idee van de optie ‘nee’ en om de dubieuze manier te verwerpen waarop machtsgroeperingen in dit land de regering die het volk in 2010 heeft gekozen, te destabiliseren en omver te werpen. In 2012 lijdt het geen twijfel dat ons volk te kennen heeft gegeven dat ze de koers van de door neo-koloniale krachten illegaal afgezette regering in september 2012, terug aan de macht wil. De duidelijkheid en rust die wij na de verkiezingen van 2012 verwachtten, bleken desondanks een illusie te zijn. Onze inspanning om onze soevereiniteit te bereiken, heeft een harde klap gekregen.

Na de verkiezingen zijn wij ons bewust geworden en hebben we ervaren, dat de meerderheid van de stemmers op Curaçao verraden is. De meerderheid die haar vertrouwen en steun gaf aan de coalitie en de vorige regering die democratisch gekozen werd.

Het lijkt erop dat de vastberadenheid, waarmee de partijen Pueblo Soberano, MFK en MAN voor de verkiezingen aankondigden dat ze de politieke macht zouden heroveren, de macht die de coupplegers hen ontnomen hadden in september 2012, het optimisme in het volk weer hebben doen herleven.

Maar alles wijst erop dat uitgerekend de leider van Pueblo Soberano, die wij vertrouwden, in wie wij geloofden en die wij hielpen, van wie het volk dat het minst verwachtte, de strijd heeft opgegeven en de politieke macht heeft teruggegeven aan uitgerekend degenen die zich hebben verzet tegen onze heilige strijd voor soevereiniteit gedurende de voorbije jaren.

Hij heeft weer een regering gevormd die ons veel herinnert aan de regering die hij zelf hielp te bestrijden en aan te vallen, zodat hij politiek gezien kon groeien en uitgroeien tot wat hij vandaag de dag is. Dit is onvergeeflijk.

Een politicus die vroeg om op hem te stemmen en die nu, nadat er op hem gestemd is, toegeeft dat hij incompetent is, dat hij daarom ‘serieuze mensen’ moest gaan zoeken om het werk voor hem te doen. Veel burgers hebben tijdens de laatste verkiezingen van oktober 2012, gestemd op degenen die voor meer dan zes jaar gestreden hebben voor de zaak en het heilige principe van onze solidariteit en soevereiniteit. Solidariteit en soevereiniteit, zoals verwoord door de groep ‘nee’, gedurende de laatste jaren.

De soevereiniteit behoort aan geen enkele politieke organisatie toe, laat staan dat een politieke organisatie denkt te kunnen besluiten wanneer de strijd voor het zelfbestuur en echte democratie gestreden is. Laat dat duidelijk zijn voor alle politici.

Dit jaar heeft ons jonge land haar eerste verkiezingen gehad sinds 10-10-‘10. In de onderhandelingen voor een nieuwe regering, hebben veel kiezers die samen met ons streden en kozen voor een soevereine staat, hun stem niet herkend in de keuze van ‘de politiek’, die er sinds de verkiezingen bedreven werd door degenen op wie wij stemden.

Het is meer dan duidelijk dat degene op wie we stemden, omdat wij geloofden en erop vertrouwden dat zij samen met ons staan voor onze soevereiniteit, het fundamentele principe hebben opgegeven, alleen maar om ten koste van alles aan de macht te komen.

(Noot van de redactie: Dit is een vrije vertaling van het persbericht van Kòrsou Fuerte i Outónomo. De redactie heeft de meest aansprekende alinea’s naar voren gehaald, maar geen wijzigingen in de tekst aangebracht.)

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *