KFO’ers: Openbare zitting Raad van Toezicht

KFO advocaat mr. Chester Peterson

KFO advocaat mr. Chester Peterson

 

Willemstad – De drie zogeheten ‘KFO-advocaten’, tegen wie klachten zijn ingediend bij de Raad van Toezicht (RvT) op de Advocatuur, willen dat de zitting op 7 mei openbaar zal zijn.
Reden is onder meer dat zij twijfelen aan de ‘onpartijdigheid’ van de beroepsgenoten in de tuchtraad.

Dit schrijft Chester Peterson mede namens zijn kantoorgenoot Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en medebestuurslid van Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) Anthony Eustatius, die ook advocaat is.

Het schrijven is van 29 april.
Op 21 maart was de eerste zitting betreffende klachten van de Orde van Advocaten (tegen Sulvaran), en klachten van een burger en vier advocaten tegen Peterson, Sulvaran en Eustatius.

KFO Advocaat mr. Anthony Eustatius

KFO Advocaat mr. Anthony Eustatius

Daarop dienden de KFOadvocaten een verweerschrift in. Komende week is de behandeling.

,,Tuchtrechtspraak is rechtspraak. Het is van principieel belang dat tuchtrechtspraak openbaar is”, stelt Peterson.

Normaal vindt behandeling door de RvT op de Advocatuur achter gesloten deuren plaats, maar de KFO’ers wensen nu openbaarheid.

In zijn brief meldt Peterson dat tuchtrechtspraak in bepaalde gevallen als ‘strafvervolging’ is.

,,Het gaat in dezen om de bevoegdheid tot het uitoefenen van de advocatuur en dus een burgerrecht.”

De Deken is volgens mr. Sulvaran ‘achterbakse racist’ en moet “het liefst spoorslags zowel de orde als Curaçao te verlaten. Voor racisten, zoals jij, hebben wij hier in Curaçao geen plaats. Onze oproep aan jou luidt dan ook: Rot op!!”

KFO advocaat mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran

In hun verweerschrift van 21 maart waarschuwden zij al de (tucht)rechter om niet partijdig te zijn.

Nu richt hun wantrouwen zich op de beroepsgenoten in de RvT.
De RvT wordt gevormd door een rechter als voorzitter en twee advocaten als lid.

,,In casu speelt ook dat dient te worden gewaakt voor de onpartijdigheid van de in de tuchtraad zitting hebbende beroepsgenoten, die, naar alle waarschijnlijkheid, kennelijk vanwege het belang van onze door de klagende advocaten, gewezen (?) deken en burger bestreden openbare uitspraken, de vergadering van de Orde van Advocaten, die aan die uitspraken werd gewijd, hebben bijgewoond, daar aan een debat hebben deelgenomen en ook hebben gestemd, moeilijk op onbevangen wijze zal kunnen worden geoordeeld over de klachten”, aldus Peterson.

Bron: Antilliaans dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *