Aruba | Kietel geen slapende draak

draak

Geen slapende draak kietelen

De gremio gaan weer met de overheid om de tafel om bezuinigingen te realiseren. Het is cruciaal de juiste strategie te kiezen.
Bereid de vergadering goed voor.
U moet precies weten wat de anderen willen en welke strategiën worden toegepast.
• Gebruik PR in de lokale media. Laat de AZV meerdere malen informatie plaatsen waaruit duidelijk de jaarlijkse kostenstijging van de medische zorg blijkt. Daarna wordt de eigen bijdrage of een premieverhoging verklaard. Hierdoor komt de ‘schuld’ voor de kostenverhoging niet direct bij de regering te liggen, maar bij de bevolking die kennelijk (te)veel zorg nodig heeft.

• Vergader in een eerste klas locatie met luxe broodjes, koffie/thee en een uitstekende lunch. Een gezaghebbend persoon opent de vergadering met een emotionele toespraak. Daarin wordt een beroep gedaan op ieders medewerking en vaderlandsliefde. Snelle beslissingen zijn nodig in het belang van Aruba en de bevolking. Zo’n aanpak vermindert de tegenstand.

• Dien zelf agenda, nota’s en rapporten in en bespreek die. Zet de vergadering naar uw hand door uw stukken te bespreken, die uit onverdachte hoek komen (CBS, CBA, SER, CAD). Uw standpunten worden deskundig verwoord. Een onafhankelijk rapport van een externe en onberispelijke adviseur heeft meer overtuigingskracht. Ze schrijven op wat u wilt, als u maar betaalt. Lever notulen en andere stukken pas op de vergadering in. Zo voorkomt u een betere voorbereiding door anderen dan uw eigen mensen.

• Maak zelf de notulen, besluitenlijsten en zo meer. Het eigen standpunt wordt correct verwoord en dat van de andere partijen wordt onderbelicht.

• Focus tijdens de vergadering op de gewenste beslissingen en niet op discussies. Probeer in geheime voorvergaderingen er achter te komen wat de gewenste doelen en de in te zetten strategiën van de andere partijen zijn.

• Als met meerdere partijen wordt vergaderd, maak dan gebruik van de “verdeel en heers” methode. Een vakbond van overheidspersoneel en een vakbond uit de privésector kunnen uit-stekend tegen elkaar worden uitgespeeld. Dat is ook mogelijk bij werkgevers en werknemers.

• Gebruik tijdsdruk zodat er geen moment overblijft voor de andere partijen om na te denken en anders te beslissen. De zonde voor te haastig beslissen valt aan de kant van de andere parijen. Begin zo snel mogelijk met publicatie en met uitvoering van de genomen besluiten. Er is dan geen weg terug en voorkomen wordt dat de discussie opnieuw begint.

• Houdt na afloop een gezamenlijke borrel. Alcohol maakt de tong los. U komt dan meer te weten over standpunten van partijen.

Mandarijnen op zwavelzuur
In 1647 publiceerde de Spaanse jezuïet Baltasar Gracián een machiavellistische handleiding voor de menselijke omgang: ‘Handorakel en kunst der voorzichtigheid’.
De cursus in succes van Machiavelli voor de staatsman is omgewerkt tot een cursus in succes voor het individu.
Het is voor elk individu nuttig te begrijpen wat de beweegredenen zijn achter de handelwijze van medemensen.
De kunst van het veinzen is op alle niveaus van groot belang, daarbij is het ‘oog van de lynx’ essentieel.
Zijn vijanden moet men aan zich verplichten, want die kan men in de toekomst nog hard nodig hebben.
Een zeldzaam verstandig advies.
Toon achting om zelf geacht te worden.

Wie zijn uw medestanders bij de andere partijen?
Maak gebruik van zwakheden van uw tegenstanders.
Schijn bedriegt, maak er gebruik van.
Blijf altijd beleefd en voorkomend, speel nooit op de persoon.
Verlies nimmer uw zelfbeheersing en bedwing uw antipathie.
Verplichtingen ontlopen is een van de eerste regels van de voorzichtigheid.
Het is gemakkelijker het gevaar te ontwijken, dan het goed te doorstaan.
Weigeren is even belangrijk als toegeven (vooral voor de gremio).
Uw ‘nee’ is altijd hoffelijk.
Verzin een uitvlucht als elegante afleidingsmanoeuvre.
Degenen die om een snelle beslissing vragen, moet u altijd laten wachten.
Hun aandrang is een list om uw aandacht af te leiden.
Volhardt nooit in een domheid.
Voor sommige mensen wordt een mislukte onderneming tot een verplichting.
Spreken is zilver maar zwijgen is goud.
Rijpheid van de geest uit zich in traagheid van geloven.
Er wordt niet alleen met woorden, maar ook met gevoelens bedrogen en dit bedrog is het schadelijkst door de gevolgen daarvan.
Bedwing daarom altijd uw emoties.
Net als boeken moet u mensen bestuderen.
Zegevier over afgunst en kwaadwilligheid door grootmoedigheid.
Wie goed spreekt over wie kwaad over hem spreekt, verdient de hoogste lof.
Er is geen verhevener wraak dan afgunst te verslaan en te kwellen met verdiensten en talenten.
Laat uw woorden zacht zijn als zijde en uw optreden buigzaam.
Scherpe woorden doorboren de ziel.
De kunst lucht te verkopen vereist raffinement.
Zo drijft men handel met wind.
Konfijt uw woorden in suiker zodat ze uw vijanden goed smaken.
Of de toekomst te koop is, hangt van u af.

©2014 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen exclusief voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *