KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: De onderwereld infiltratie in de VDC

 • 3 april 2015. Het is onbestaanbaar dat een normale veiligheidsdienst Hato vluchtinformatie doorgeeft aan een agent over een man met een miljoen op zijn hoofd. Zo. Amigoe had de scoop, wij de achtergronden. Buena Vista City bendeleider Erwin ‘Jais’ Juliana haalde
  No Limit Soldiers bendeleiders Shurendy Adelson ‘Tyson’ Quant (links) en Urvin ‘Nuto’ Wawoe (rechts) zetten een miljoen op het hoofd van Buena Vista City-bendeleider Erwin ‘Jais’ Juliana. Het resultaat werd een Hato-shoot out met 2 doden en 6 gewonden en vele geschrokken toeristen die bij aankomst op Curacao automatische vuurwapen kogels om zich heen zagen vliegen. Volgens MinPres Ivar Asjes en MinJus Nelson Navarro ‘een losstaand incident’, te wijten aan een falende luchthaven beveiliging …………

  No Limit Soldiers bendeleiders Shurendy Adelson ‘Tyson’ Quant (links) en Urvin ‘Nuto’ Wawoe (rechts) zetten een miljoen op het hoofd van Buena Vista City-bendeleider Erwin ‘Jais’ Juliana. Het resultaat werd een Hato-shoot out met 2 doden en 6 gewonden en vele geschrokken toeristen die bij aankomst op Curacao automatische vuurwapen kogels om zich heen zagen vliegen. Volgens MinPres Ivar Asjes en MinJus Nelson Navarro ‘een losstaand incident’, te wijten aan een falende luchthaven beveiliging …………

  zich enkele jaren geleden de wraak van No limit Soldiers (NLS) bendeleiders Shurandy ‘Tyson’ Quant en Urvin ‘Nuto’ Wawoe op de hals, toen hij via een ripdeal in de ‘Snowflake‘ zaak een partij coke voor de neuzen van beide NLS-leiders wegkaapte. Eén miljoen voor een dodelijke kogel. Juliana dook onder in NL. Met naffeltekens in de ogen togen huurmoordenaars Elvis ‘Monster’ Kuwas (NLS) en Luigi ‘Pretu’ Florentina (die samen met Bolle Martinez en Nini Fonseca de bende New York Yankees vormen) op 15 mei 2013, 10 dagen na hun huurmoord op Helmin Wiels, via Duitsland af naar Nederland. Op 16 mei 2013 werden beide Curaçaoënaars op een parkeerplaats langs de A6 ter hoogte van Zeewolde aangehouden. ‘Monster’ en ‘Pretu’ bleken inderdaad een moordaanslag voor BVC-leider in petto te hebben. Met een welgemikte tap kon de Nederlandse inlichtingendienst CIE de beide mannen 2 dagen laten vasthouden en Juliana bijtijds op de hoogte stellen van het moordplan. Even later wordt op een zelfde manier nog een NLS-moordaanslag op Juliana voorkomen. Eenmaal op Curacao aangekomen was een nieuwe aanslag binnen enkele minuten een feit dankzij de medewerking van veiligheidsdienst VDC. Foutje? Ongelukje, volgens onze Justitieminister Navarro. VDC medewerker A. C. gaf de informatie over Juliana’s aankomsttijd op Hato aan de inmiddels gearresteerde politieagent X. de Windt, die die info doorspeelde aan de NLS. Volgens Navarro niet voor zijn deel van de bonus, doch te goede trouw. De gevolgen zijn genoeglijk bekend. Op 15 juli 2014 stonden 5 NLS-leden de Buena Vista City bendeleden op Hato op te wachten, die met een vlucht uit Duitsland waren aangekomen. Resultaat: 2 doden, 6 gewonden en vele geschrokken onschuldige toeristen die wonderwel ontsnapten aan de kogelregen uit automatische vuurwapens. En dat is nu precies waarom normale inlichtingendiensten niemand informatie verschaffen over  aankomsttijden. En zeker niet over iemand met een bonus op zijn hoofd aan een individuele politieagent. Berichten van het vreselijke Hato-drama gingen de hele wereld over. Minister President Ivar Asjes (PS) gaf hierop een persverklaring uit dat dit een ‘losstaand incident‘ tussen lokale bendes was. Gevolgd door een persverklaring van Minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) die de vinger wees richting een falende luchthavenbeveiliging (video). Zwaar gelogen, zo blijkt thans. Gister probeerde Justitieminister Navarro zijn huid alsnog te redden door te verklaren dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de betrokkenheid van de Veiligheidsdienst Curacao in het Hatodrama, omdat de Commissie van Toezicht (CvT) van de Veiligheidsdienst Curacao de VDC goed in de gaten zou houden.

 • Over dat ‘goed in de gaten houden’ van die CvT. Sinds 27-10-10 roept Tweede Kamerlid Ronald van Raak al dat de Veiligheidsdienst VDC als screeningsorgaan van ministers niet meer te vertrouwen is. Deze veiligheidsdienst staat na het stelselmatig en illegaal wegwerken van VDC-Hoofd Gumbs onder leiding van Gerrit Schotte’s criminele zetbaas Micheal Römer. Na een reeks criminele incidenten en ‘positieve’ screenings
  Onder leiding van VDC-gokvazal Michaël Römer vinden vele dubieuze incidenten binnen en buiten de Veiligheidsdienst Curacao plaats

  Onder leiding van VDC-gokvazal Michaël Römer vinden opvallend veel dubieuze incidenten binnen en buiten de Veiligheidsdienst Curacao plaats

  van maffiamaatje Francesco Corallo als President van de Raad van Commissarissen voor de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten en van dubieuze ministers als Carlos Monk, Carlos Trinidad, Marvelyne Wiels en Ivar Asjes (alle -toen- PS), startte de Knipselkrant in augustus 2014 een 23-delige serie over de lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC) – The Sequel, waaruit na aflevering 4 al duidelijk wordt dat de VDC na 10-10-10 in handen is gekomen van de gokmaffia. Daarbij toonden we ook aan dat de VDC niet langer voldoet aan de wettelijke eisen van een veiligheidsdienst die de bevolking beschermd. Reeds in september 2011 hadden Romer en Schotte, onder toezicht van Martes en Vlieg, via Dipol en FSC niet alleen alle VDC-gegevens gekopieerd, maar ook de passwords van de accesscontrol en essentiële netwerkinformatie van VDC systeem. Accesscontrol betekent niet alleen dat iedereen (die je toestemming geeft) de VDC informatie kan inkijken, maar ook dat je de regels van het netwerk kan aanpassen naar eigen wensen. En daarmee ook alle aan dat netwerk verbonden informatie kan kopiëren, aanpassen en deleten. Dat er daadwerkelijk informatie is gedeleet en/of aangepast lijkt duidelijk te worden uit genoemde dubieuze ministers en commissarisbenoemingen ten behoeve van (een deel van) de goktop binnen de toezichthouders op het gokwezen. Afgezien van het feit dat zowel de CvT als ministers Asjes en Navarro helemaal niets lijken te willen ondernemen tegen genoemde opmerkelijke misdrijven, de schandalige onrechtmatigheden uit het Gumbs-vonnis en het feit dat reeds eerder een gokinfiltrant in de VDC was omgekocht door goklobbist Jamaloodin, vond het CvT het klaarblijkelijk nodig VDC crisismanager Romer te laten promoveren alsmede de cruciale betrokkenheid van de VDC en politie in de Hato-shootings te doofpotten met hulp van liegende ministers (video). Toen recent de VDC betrokkenheid alsnog naar voren kwam, bagatelliseerde de Minister die essentiële link. Niet bepaald overtuigend, want nu doet zelfs de anders zo behoudende krant Amigoe onderzoek over infiltratie binnen de VDC. Navarro verdedigt de situatie met de stelling dat de Commissie van Toezicht op de VDC alles monitort. Gezien dat structureel falende toezicht geeft een dergelijke uitspraak 0 (nul) vertrouwen. Bovendien is er meer.

 • Ook over enkele leden van deze Commissie van Toezicht (CvT) zelf drukten we al eerder onze twijfels uit. Het opmerkelijke is namelijk dat 2 van de 3 leden van de Commissie van Toezicht VDC, te weten leden LAR-voorzitter Eduardo ‘Dito’ Vlieg en SOAB directeur Geomaly Martes het huidige VDC-mismanagement geheel lijken te ontkennen. Net als
  SOAB Direcetur Geomaly Martis en Eduardo 'Dito' Vlieg lichtten het volk valselijk voor in Comissie van Toezicht VDC: Pers negatief. "Hoewel de commissie in 2012 aan de toenmalige minister(s) van Algemene Zaken positief had geadviseerd omtrent het voornemen over te gaan tot het daadwerkelijk ontslag van Edsel Gumbs als hoofd van de VDCS

  2 van de 3 leden van de Commissie van Toezicht op de Veiligheidsdienst Curacao (VDC), de SOAB Directeur Geomaly Martis en LAR-Voorzitter Eduardo ‘Dito’ Vlieg lijken zelf ook stevige gokbelangen te hebben

  MinPres Asjes en MinJus Navarro, verantwoordelijk voor de VDC. Even terzijde: we verschonen het derde CvT lid, de pas aangetreden Arubaanse rechter Winfield, omdat deze vermoedelijk geen idee heeft wat zich binnen de de Curaçaose Veiligheidsdienst heeft afgespeeld. Als we vervolgens eens nader de gokbanden van CvT leden Martes en Vlieg bekijken, stuiten we op de volgende bijzondere zaken. SOAB directeur Geomaly Martes gaf een positief SOAB advies (SBTNO was toen nog in oprichting) af om de gokbonzen Nelson Farah, Robbie dos Santos, Amparo dos Santos, Luigi Dos Santos en de vader van Jamaloodin’s vriendin’s zoon, Gino Campbell, aan te laten stellen als commissarissen in toezichtsoverheidsinstanties Fundashon Wega di Number Korsow (FWNK) en Gaming Control Board (GBC). Deze instanties houden respectievelijk toezicht op de gokindustrie, respectievelijk de loterijen en casino’s. Misschien nog wel bijzonderder was het positieve advies met betrekking tot casinokoning en maffiamaat Francesco Corallo, o.a. verdacht van drugshandel, maffiaconnecties, bankfraude, moord en omkoping van politici op Curacao en Sint Maarten. Dit positieve advies kwam tot stand als gevolg van een positieve VDC screening door VDC-manager Michael Romer (Veiligheidsdienst VDC), opgevolgd door een positief advies van SOAB directeur Geomaly Martes. Dankzij beide adviezen kon MinPres Gerrit Schotte de Siciliaanse maffiamaat Francesco Corallo goedkeuren als President van de Raad van Commissarissen voor de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten. Daarnaast zette SOAB directeur Martes – in aanvulling op Schotte’s pogingen –  de (toenmalige) Arubaanse CvT voorzitter mr. Hans de Boer onder druk om de door MinFin Jamaloodin omgekochte VDC-er Lawrence Pietersz terug te plaatsen bij de VDC. Klik voor deze interessante emailing hier. Het andere CvT lid, LAR Voorzitter Dito Vlieg, lijkt ook de nodige gokbelangen te kennen. Eduardo ‘Dito’ Vlieg keurde namelijk in 2011 als CPA-commissaris (samen met mede commissarissen Cicely van der Dijs en Amparo dos Santos) een bijzondere CPA-aankoop goed. De aankoop van het peperdure pand The Safety Zone aan de Pletterijweg was ten behoeve van een prettige winst voor Bientu-verdachte en gokbroer Jamaloodin. Dat was nadat Vlieg, weer samen met Cicely en Amparo, al eerder instemden met een excessief duur en overbodig overheidshuurcontract (pag. 4) voor The Safety Zone. Tot slot onttrok Vlieg, bang als hij was over zijn opmerkelijke CPA-besluiten, zich volledig aan de verhitte discussie tussen Martes en het voormalige CvT lid Mr. Hans de Boer, om Jamaloodin’s infiltrant Pietersz terug te plaatsen bij de VDC. En dat is slechts wat wij nog maar weten. Ook VDC-netwerkbeheerder Winklaar wist klaarblijkelijk het zijne en wilde derhalve in 2012 alleen nog maar met het (voormalige ) CvT-lid Hans de Boer praten: “Ik heb de heer de Boer gevraagd om het gesprek vertrouwelijk te houden omdat ik weet dat enkele commissieleden bevriend zijn met de huidige ministers.” Tot slot drongen CvT leden Vlieg en Martes in september 2014 bij MinPres Asjes en MinJus Navarro erop aan over te gaan tot ‘daadwerkelijk ontslag van Edsel Gumbs‘ en de negatief gescreende VDC crisismanager Michael Römer te benoemen. ‘Er is geen enkele aanleiding om aan zijn integriteit te twijfelen‘. Dat was 2 maanden nadat de CvT en Romer de ministers hadden laten liegen over de eigen rol binnen het Hatoincident. Desondanks benadrukt Asjes dat de VDC goed functioneert.

 • Dus als u ons vraagt of wij vertrouwen hebben in de het huidige VDC management is het antwoord: 100% nee. En als u ons vraagt of wij net als Plasterk vertrouwen hebben in het bestuur c.q. een onderzoek van genoemde Commissie van Toezicht bij de VDC? Zeggen we beslist: ook nee.
  De gokbanden- en belangen van MinPres Ivar Asjes en MinJus Nelson Navarro worden misshien nog wel het meest evident in de bestuurlijke impotentie binnen de VDC

  De gokbanden en -belangen van MinPres Ivar Asjes en MinJus Navarro worden misschien nog wel het meest evident in de bestuurlijke impotentie m.b.t. de VDC

  En hebben wij nog vertrouwen in MinJus Nelson Navarro (al meer dan 25 jaar de advocaat van casinotopman Rudy Pizziolo) en MinPres Ivar Asjes (schoonzoon van Pizziolo’s zakenpartner casinobaas Cocochi Prins), onder wiens verantwoording en organisatie de veiligheidsdienst valt en die zelf door de gokscreening zijn gekomen? Driewerf nee. Is het normaal dat een VDC-medewerker, die gaat over veiligheid op Hato, aan een individuele agent tips geeft over de aankomsttijden van een zwaar gezochte bendeleider? Natuurlijk niet. Asjes en Navarro kunnen de VDC betrokkenheid in de Hato shootout negeren en bagatelliseren; als de VDC Juliana’s aankomstinformatie niet had vrijgegeven, was er geen Hatoshooting geweest. En dat, beste lezers, is een feit. Dat de luchthaven beveiliging sinds de aanslag in handen is van Navarro en Römer/VDC vindt het blogteam tot slot een uiterst onbehaaglijk idee. We duimen dat de Amigoe redactie haar journalisten met deze achtergrondinformatie zal aanmoedigen dieper onderzoek te doen. Lees meer…

 • UPDATE 22 april 2015: Op 6 april 2015 hebben wij in dit artikel een deel van een samengestelde foto geplaatst met de melding dat het linkerdeel een foto van de heer Urvin “Nuto” Wawoe betrof. Dit is onjuist. De door ons geplaatste foto betrof een foto van een ander persoon, die op geen enkele wijze te maken heeft met de heer Urvin “Nuto” Wawoe. De foto hebben we op eerste reactie verwijderd en vervangen door de juiste foto’s van respectievelijk de heren Shurendy Adelson ‘Tyson’ Quant (links) en Urvin ‘Nuto’ Wawoe (rechts). We bieden de persoon in kwestie voor deze vergissing onze oprechte excuses aan.

19 Reacties op “KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: De onderwereld infiltratie in de VDC

 1. Stanley, ik zou uw reactie wel eens willen zien als uw dochter met een Wawoe zou thuiskomen.

 2. stanley Held

  Beste ms, wie bent u om deze familie te veroordelen of te beoordelen. Wat wil u ons vertellen? Blijkbaar kent u hun. Ook ik. Snap u niet. Wawoe dat zijn onze echte yundi Corsow. Stop met uw achterstelling en godsdienst gedrag. Juist deze mensen zijn kerkelijk. Toevallig gaat een paar de mist in, oke. Maar u schaart de hele familie onder een kam. De dorpspastoor Stanley Held.

 3. stanley Held

  Beste redactie, stuur wat voor hem. Kijk hoe u dit kan oplossen. Een ieder kan fouten maken. Geef hem iets, dat hij voelt dat u oprecht bent. Bezoek hem. Zou het jammer vinden Doe uw best. Boek het af als onvoorziene omstandigheden. Bezoek hem persoonlijk. Ik voel zijn pijn.

 4. stanley Held

  Beste redactie, stuur wat voor hem. Kijk joe u dit kan oplossen. Een ieder kan fouten maken. Geef hem iets, dat hij voelt dat u oprecht bent. Bezoekk hem.

 5. Redactie Curacao

  De redactie heeft gemeend de reactie van ‘bomamasutonto`te verwijderen omdat hier een bedreiging in staat. Voor dergelijke uitlatingen biedt de Knipselkrant geen platform. De KKC redactie.

 6. JasonBernadina

  Zoals altijd, speculatie en nog meer speculatie

  jullie blijven Franseco Corailo maffia noemen, pasop en komen jullie niet in de problemen met zn advocaten.

 7. Jovanny, ik heb niet de indruk dat de familie Wawoe bekend staat om hun wekelijks gezang in de kerk en hun vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis.

  De schade zal dus wel meevallen.

 8. Vraagje aan Navarro en Asjes: waarom laten ze M Romer zitten waar hij zit bij de VDC? Brothers in crime?

 9. Vergissing? Hoe zijn jullie aan de foto gekomen? Moet ergens van komen toch? Als het goed is moest een naam erbij staan en niet van de NLS leider. Dit “vergissing” van jullie kon een onschuldige persoon zomaar zijn leven kosten. Zoals eerder was aangegeven het gaat niet om kleine winkel dieven ofzo dus vindt ik voordat je een foto gaat zetten op internet ook nog, je goed moet onderzoeken of alles klopt voor je het online zet

 10. Redactie Curacao

  Beste heer Wawoe,

  Dat gaan we zeker doen. Zou u zo vriendelijk willen zijn even contact op te nemen, of heeft u een ander emailadres? We kregen namelijk een bounce. Dan kunnen we nader overleggen over de manier waarop u het beste wordt gediend. Laat u ons a.u.b. even weten via [email protected]? Ook onze welgemeende excuses aan uw gezin en familie. Graag vernemen we van u,

  Met vriendelijke groeten,
  Het KKC blogteam.

 11. roystone wawoe

  Hierbij wil ik graag dat jullie een rectificatie op jullie site plaatsen
  Want voor de korte tijd dat mijn foto op jullie site is geplaatst heb zoveel reactie gekregen van zowel familie als vrienden.
  Waardoor ik zelf ook een geschrokken ben om de gevolgen
  Dat is wat jullie op zijn minst kunnen doen om de schade te beperken.
  Want zodra dit nadelige gevolgen heeft voor mij en mijn gezin zal ik toch juridische stappen moeten ondernemen.
  Hoogachtend de heer R.G. Wawoe

 12. Redactie Curacao

  Beste Daviella, we hebben eea direct aangepast. Hartelijk dank voor je reactie, met vriendelijke groeten, de KKC-blogredactie

 13. Redactie Curacao

  Beste Raul,

  De foto is n.a.v. Roystone’s reactie terstond aangepast. De vergissing had niet met de achternaam te maken, de beide heren Wawoe lijken van de zijkant op elkaar. Er staat nu een foto van de voorkant van de heer Urvin Nuto Wawoe. Het spijt ons, dank je wel voor je reactie.

  Met vriendelijke groeten,
  De KKC-blogredactie

 14. Redactie Curacao

  Beste Roystone Wawoe,

  Hartelijk dank voor uw reactie. N.a.v. hiervan hebben de helft van de foto terstond aangepast met de juiste persoon. De vergissing heeft kunnen gebeuren omdat van de zijkant gezien, de gezichten op elkaar lijken. Gelukkig stond wel de juiste naam onder de foto en was het oorspronkelijke deel van de foto voor derden nauwelijks herkenbaar. We bieden hierbij onze welgemeende excuses aan voor het eventuele ongemak.

  Met vriendelijke groeten,
  De KKC-blogredactie

 15. vind het jammer dat jullie zomaar een foto plaatsen van iemand die er niks mee te maken heb! Het zijn geen kleine jongens waar dit over gaat en dan gaan jullie een gewone hardwerkende jongen met toevallig dezelfde achternaam in moeilijkheden brengen.Dit is hooguit amateuristisch en volgende keer beter jullie huiswerk doen voordat jullie iets plaatsen.

 16. Esun links no ta nito wawoe..
  E persona ku e pone e pic aki tin ku informa un tiki mas miho..
  Paso ta pone un portret di un persona ku yama wawoe pero no tin niks mee te maken ku e kos nan ku meneer nito ta hasi.
  Hopi shame..

 17. roystone wawoe

  Ami ta e persona links hiba e portret pero ami no tin nada di haber ku e asuntu aki.

  Ik ben de persoon links op de foto maar ik heb er niks mee te maken wat mij foto daar doet weet ik niet ik heb er niks mee te maken.

 18. De betrokkenheid van SOAB directeur Geomaly Martis bij de gokmafia op het eiland en de politieke ingreep bij de VDC is schokkend.

  Hoe is de blijkbaar corrupte Martis nog te handhaven bij een stichting die de overheid controleert? Wat zijn de onderzoeken van SOAB nu nog waard?

  Martis moet daar op staande voet weg. Dit is een grote schande.

 19. stanley Held

  Jammer, jammer. Mijn advies is een goede reorganisatie. Gaat daarna jaren duren voordat men deze gaat vertrouwen. Dit zegt veel over onze manier van regeren. Pluche gaat voor. Dat speelt al meer als 50 jaar. Jammer, jammer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *