Konket vraagt naar kosten formatie

Armin KonketWILLEMSTAD — PAR-Statenlid Armin Konket wil van premier Ivar Asjes (PS) weten hoeveel geld er gemoeid was met de formatie van de kabinetten Betrian, Hodge en Asjes. In een brief aan premier Ivar Asjes stelt Konket dat Curaçao in 2012 en 2013 drie formatieprocessen heeft meegemaakt en dat de kosten die hiermee gemoeid waren in het kader van transparantie openbaar dienen te worden gemaakt.

Konket is van mening dat iemand die de functie van (in) formateur bekleedt dit onbezoldigd dient te doen, omdat hij of zij het volk dient.
Hij merkt op dat Curaçao in 2012 en 2013 de eerste formatieprocessen in zijn nieuwe autonome status heeft meegemaakt.

Het Staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden kent weinig regels die te maken hebben met het proces om een nieuwe regering te vormen.
Het is aan de verschillende actoren om een proces te voeren conform hun gedachten, zodat er een oplossing komt.”

Het huidige formatieproces gaat ervan uit dat de gouverneur in overleg treedt met de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten en de verschillende politieke leiders van de partijen die een zetel hebben in de Staten.
Na deze ronde benoemt de gouverneur een informateur of een formateur, die conform een specifieke opdracht aan de slag gaat met het (in)formatieproces.
Op Curaçao is de functie van informateur onbezoldigd.
Maar ten tijde van de Nederlandse Antillen kreeg de (in)formateur fondsen tot zijn of haar beschikking om de kosten van het reizen naar de verschillende eilanden te kunnen dekken.
Aan het eind van het proces diende de formateur zich te verantwoorden voor de gemaakte kosten. Konket roept Asjes op om duidelijkheid te verschaffen over de (in)formatieprocessen die in 2012 en 2013 hebben plaatsgevonden.
Hij verwijst hierbij naar de (in) formatieprocessen onder leiding van Dito Mendes de Gouveia (het kabinet- Betrian) en Glenn Camelia (de kabinetten Hodge en Asjes).
Zo wil het PAR-lid weten hoeveel dagen deze (in)formatieprocessen hebben geduurd, hoeveel mensen de (in)formateur hebben bijgestaan, hoeveel geld de regering beschikbaar heeft gesteld voor de processen, en of de (in)formateur en zijn naaste medewerkers betaald zijn voor hun werkzaamheden.
Ten slotte wil Konket ook weten of Asjes van mening is dat de functie van (in)formateur onbezoldigd dient te zijn.

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *