Korpodeko in de min

Willemstad – Stichting ontwikkelingsbank Korpodeko heeft zowel in 2010 als in 2011, maar vermoedelijk eveneens in 2012, in de min gedraaid. Als gevolg daarvan is de algemene reserve omgeslagen in een negatief saldo.

Dit blijkt uit een tot nu toe vertrouwelijk rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in opdracht van de interim-regering Betrian.
Het rapport is van eind oktober, maar werd in december 2012 in de ministerraad besproken waarna het ‘ter becommentariëring’ aan de minister van Financiën werd aangeboden.
De minister van Financiën in het interim- kabinet, José Jardim, is ook de huidige minister in de transitieregering Hodge.
Soab schetst een beeld van een Stichting Korporashon Pa Desaroyo di Kòrsou (Korpodeko) die in 2009 nog een zeer bescheiden winst van 44.000 gulden boekte, maar in 2010 bijna 4,3 miljoen verlies en in 2011 zelfs een negatief resultaat van ruim 5,6 miljoen behaalde.
Bij elkaar dus een verlies van zo’n 10 miljoen gulden op een eigen vermogen van 63,4 miljoen.

Dit eigen vermogen is door de verliezen afgenomen van bijna 73,4 miljoen in 2009, omdat de algemene reserves evenredig aanzienlijk zijn geslonken; van ruim +6,5 miljoen in 2009 tot -3 miljoen per 2011/2012.

,,Ten gevolge van het negatieve resultaat over het boekjaar 2011 is het saldo van de algemene reserve omgeslagen van een positief saldo ultimo 2010 in een negatief saldo ultimo 2011.”

Aldus het financieel onderzoek van Soab inzake Korpodeko.
Dat wil niet zeggen dat Korpodeko geen reserves meer heeft; de ‘overige reserve’ van ruim 2,2 miljoen betreft een door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) verplicht gestelde voorziening voor leningsrisico’s die dient ter dekking van onvoorziene toekomstige verliezen.
Over 2012 is nog niets bekend, alleen dat de saldibalans per eind september vorig jaar – dus tot en met het derde kwartaal – een negatief resultaat van bijna 115.000 gulden toont.
De verliezen over de jaren 2010 en 2011 werden voornamelijk veroorzaakt door hoge voorziening op verstrekte leningen (waarvan Korpodeko zelf sterk twijfelt of de gelden nog geïncasseerd kunnen worden) van 4,8 miljoen in 2010 en 3,9 miljoen in 2011.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *