Korpschef Wernet nog steeds op non-actief

wernetWILLEMSTAD — Minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) houdt morgenmiddag een persconferentie over het rapport van de Commissie van Onderzoek, in verband met de dood van Luigi ‘Pretu’ Florentina in zijn cel in Barber.
De minister heeft nog niet gereageerd op dit rapport. Het is dus nog niet duidelijk wat er met de op non-actief gestelde korpschef Marlon Wernet gaat gebeuren en of er maatregelen genomen zullen worden tegen de andere leidinggevenden die betrokken zijn bij het onderzoek.

Navarro zei eerder desgevraagd dat de op non-actiefstelling van de korpschef van kracht blijft, zolang de resultaten van het onderzoek niet gereed zijn. De resultaten van de onderzoekscommissie werden vorige week bekendgemaakt maar Wernet staat nog altijd op non-actief omdat de minister nog niets van zich heeft laten horen.
Uit het onderzoek blijkt dat de korpschef helemaal niet op de hoogte was van de overplaatsing van Florentina van de marinekazerne Suffisant naar Barber.
Dit heeft hij pas later uit de media vernomen.
Bij zijn terugkeer uit het buitenland werd hij ook niet door het managementteam hierover ingelicht. Opmerkelijk is dat Wernet zich ook na 5 september niet geroepen heeft gevoeld om zich in te laten met operationele aangelegenheden betreffende de verhuizing van Florentina.
De korpschef haalt hierbij de inhoud van een ministeriële beschikking (MB) van 24 april jl. aan, waarin staat dat Wernet meer afstand moet houden van het operationele proces.
Wernet heeft zich daarom sindsdien terughoudender opgesteld jegens operationele aangelegenheden van het KPC en dat overgelaten aan de direct verantwoordelijke politiefunctionarissen, blijkt uit het rapport.
Tevens blijkt dat onder andere de korpsleiding tegen de beslissing was om Florentina naar Barber te sturen.
Eén leidinggevende stelde zelfs voor om hem anders in het cellencomplex van Rio Canario op te sluiten.

“Maar de beschikking van de rechter-commissaris (RC) gaf volstrekt geen ruimte hiervoor”

, aldus de commissie.
Een risico-analyse sloot tevens zijn overplaatsing naar de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) helemaal uit, omdat dit te gevaarlijk zou zijn voor hem.
Minister Navarro werd de afgelopen dagen zelf sterk bekritiseerd over zijn eigen rol bij het onderzoek.
Zo blijkt uit het rapport dat niemand een directe of indirecte instructie heeft gekregen van de minister.
Uit het rapport komt echter naar voren dat de minister niet de geëigende autoriteit is om in dergelijke gevallen instructies te geven met betrekking tot de behandeling van de gedetineerde.

“Een bezwaar tegen de gegeven beperkingen zal aan de rechter moeten worden voorgelegd”

, aldus de commissie.
Het Openbaar Ministerie had een instructie van de minister ook niet verwacht, ‘gelet op het hoge samenwerkingsniveau waarnaar het opsporingsonderzoek van de zaak opgeschaald was’, zei hoofdofficier Heiko de Jong tegen de commissie.
Pretu-300x199Hij was verbaasd over de beslissing van de RC om Florentina elders dan in het complex van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) te plaatsen.
Wat het OM betreft had Florentina best in het KMAR-complex vast kunnen blijven zitten, desnoods met het risico dat hij hierdoor later van de zittingsrechter strafvermindering zou krijgen.
Maar conform de beslissing van de RC kon alleen gesproken worden over de twee alternatieven, Barber of SDKK.
De Jong had hierop voor Barber gekozen.
Daarbij is ook de boodschap van extra beveiliging van Florentina aan de politie afgegeven.
Maar aan de andere kant blijkt dat de zaaksofficier ook heeft aangegeven dat de beveiligingsmaatregelen in Barber, in vergelijking met die bij het KMAR-complex, verminderd konden worden.
Daar heeft de hoofdofficier mee ingestemd.
Verder blijkt uit het rapport dat het OM niet voldeed aan de voorgeschreven bezoeken aan de detentie-inrichtingen, zoals genoemd in artikel 627 van het Wetboek van Strafrecht voor officieren van justitie.
Wel heeft het OM in de periode van 2007 tot 2009 regelmatig inspectiebezoeken afgelegd aan de politiecellen.
Hieraan is na 2009 een einde gekomen vanwege de tijdelijke sluiting van de politiecellen in Barber en Rio Canario ten behoeve van renovaties.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *