Korpschef Wernet wint zaak tegen overheid

wernet

Korpschef Wernet wint zaak tegen overheid

WILLEMSTAD — Korpschef Marlon Wernet heeft gisteren de zaak gewonnen die hij tegen de regering (lees Justitie-minister) aanspande om zijn schorsing aan te vechten. Beide Landsbesluiten inzake zijn op non-actiefstelling en de verlenging hiervan zijn gisteren door het Gerecht vernietigd.

De feitelijke grondslag om Wernet te schorsen was enerzijds ‘het afleggen van verklaringen die tegenstrijdig zijn met verklaringen van collega’s of inconsistent met zijn eigen verklaringen’, en anderzijds ‘de wijze waarop hij met zijn verantwoordelijkheden omgaat’. Hierbij werd gewezen op de voordracht van een kandidate voor een functie bij het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

Wernet had echter voor de schorsing gehoord moeten worden, aldus de rechter.

“Dat hem al de toegang tot de gebouwen was ontzegd, doet daar niet aan af: de schorsing betrof immers een nieuwe maatregel die hem op andere gronden dan de ontzegging werd opgelegd. Er is niet gebleken dat klager (Wernet, red.) is gehoord”, staat in het vonnis.

Ook niet tijdens de gesprekken die hij met minister Navarro heeft gehad, terwijl de schorsing een zeer ingrijpende maatregel is, die onmiskenbaar een zeer diffamerend effect heeft, merkt de rechter op.

Verder stelt de rechter vast dat de overheid in haar besluitvorming weliswaar een beeld van tegenstrijdige en inconsistente verklaringen heeft geschetst en ook de gang van zaken rond de voordracht van de RST-kandidate uit de doeken heeft gedaan.

“Maar dit kan de daar door hem op gebaseerde conclusie dat er aanleiding is om ernstig te twijfelen aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van Wernet als korpschef, niet dragen.”

Voor wat betreft de plaatsing van een medewerkster van het politiekorps KPC bij het RST, heeft Wernet met krachtige argumenten aangevoerd dat hij niet beschikte over de opsporingsdocumenten uit 2004 waarin haar naam voorkwam. Dit is niet door de overheid weerlegd, aldus de rechter. Uit de documenten komt het beeld naar voren dat Wernet de weigering van het RST om die medewerkster te plaatsen, niet zonder nadere documentatie heeft willen aanvaarden.

Wernet heeft tevens een onderzoek laten doen naar die medewerkster, al moet worden erkend dat dit niet diepgravend is geweest, aldus de rechter. Het onderzoek had een positief resultaat.

Zoals bekend ontving Wernet een landsbesluit over zijn schorsing voor een periode van drie maanden, op 13 december vorig jaar. De korpschef stapte op 30 december naar de rechter en diende hiertegen bezwaar in. De schorsing werd echter op 11 maart met drie maanden verlengd door minister Navarro, in afwachting van de resultaten van een onderzoek naar Wernet’s integriteit.

Het onderzoek werd verricht door een commissie onder leiding van voormalig minister van Justitie, Suzanne ‘Suzy’ Camelia-Römer. Zij was eerst de voorzitter van de Commissie van Onderzoek die een uitgebreid bestuurlijk administratief onderzoek heeft gedaan naar de dood van Luigi ‘Pretu’ Florentina in zijn politiecel in Barber.

Advocaat Wilfred Fortin heeft altijd benadrukt dat er geen reden was om Wernet op 9 september vorig jaar op non-actief te stellen in verband met de omstandigheden rondom het overlijden van Florentina, laat staan voor de verlenging hiervan in verband met het integriteitsonderzoek. De rechter werd daarom verzocht zich over deze zaak te buigen, zodat de beslissing van Navarro teruggedraaid kon worden. Dat is inmiddels ook gebeurd.

Wernet wil desgevraagd niets zeggen over deze zaak, gezien het feit dat hij ambtenaar is, en vraagt hier begrip voor.

De overheid is inmiddels in beroep gegaan tegen deze beschikking, laat medewerker van het ministerie van Justitie Humphrey Josefa middels een officieel persbericht weten. Minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) zal bij zijn terugkomst uit het buitenland hierover een persconferentie houden. Navarro is op werkbezoek in China. In verband hiermee is hij nog onbereikbaar voor commentaar.

Lees hier het volledige vonnis

Bron: Amigoe

Zie ook: Dossier: Helmin Wiels – Moord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *