Kort Local Nieuws

kortjes
ISO-certificaat CPA

WILLEMSTAD — Havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA) heeft een ISO-certificaat behaald door een audit van Lloyds Register Quality Assurance positief te doorlopen. De audit vond plaats in de periode van 1 tot en met 8 november. Volgens CPA heeft het resultaat van de audit aangetoond dat het beleid van het havenbedrijf in het algemeen een substantiële vooruitgang heeft geboekt.


Het beleid van CPA wordt al jaren gevoerd conform de normen van de internationale standaard organisatie (ISO).
Deze normen schrijven voor dat de betrokken organisatie aan moet tonen dat zij haar voornaamste processen onder controle heeft en continue verbeterprocessen nastreeft.
In dit verband is een centrale positie ingeruimd voor klanten in het door CPA gevoerde kwaliteitsmanagement.
Volgens het havenbedrijf heeft men met deze audit aangetoond vooruitgang te hebben geboekt in het beleid, maar ook nieuwe aspecten te hebben aangeduid die verbeterd kunnen worden.
Op dit moment is CPA ook bezig met de implementatie van een nieuw management systeem met betrekking tot het milieubeleid dat in de haven gevoerd moet worden.
Gedurende de aanwezigheid van de auditors van Lloyds heeft CPA van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor haar managementteam een training te houden, waarbij door de vertegenwoordigers van Lloyds informatie werd gegeven over hoe het lokale havenbedrijf toe kan werken naar een ISO-certificaat voor milieumanagement.
In een persbericht stelt CPA dat het van groot belang is dat alle actoren in de haven zich bewust zijn van de gevolgen van hun bedrijven op het milieu in de haven.

——–
Onderzoek Kranshi

WILLEMSTAD — Overheidsaccountant Soab gaat een onderzoek bij overheidsdienst Publieke Zaken/Kranshi uitvoeren.

Dit heeft het personeel van de dienst afgelopen vrijdag van minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) te horen gekregen.
De informatie die het personeel kreeg was vrij summier.
Ze kregen niet te horen waar het onderzoek zich op zal richten, noch hoe lang het in beslag zal nemen en wanneer het eindrapport gereed zal moeten zijn.
Overheidsdienst Kranshi is een belangrijke overheidsdienst en behandelt enkele zeer gevoelige documenten.
Deze dienst is namelijk belast met de uitgifte van sédula’s en paspoorten.
Dit laatste is niet alleen een identiteitsbewijs, maar geldt ook als een internationaal reisdocument dat door de Rijksregering wordt afgegeven.

——–

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *