Korten in het apparaat

Pakket bezuinigingsmaatregelen treft ambtenaren

Willemstad – Met een pakket bezuinigingsmaatregelen hoopt de regering de komende jaren per jaar 24,4 miljoen gulden in 2013 oplopend tot 66,2 miljoen in 2016 en 2017 te besparen op overheidspersoneel.

De status van het paket is nog niet geheel duidelijk; of het nog een voorstel betreft, of dat dit (deels) al in de ministerraad is besproken en geaccordeerd.
De financiële taakstelling is al wel opgenomen in de vastgestelde meerjarenbegroting 2013-2016.
Het pakket aan maatregelen is ingegeven door Financiën en dient door Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) te worden getrokken.
De filosofie is in ieder geval een klein en efficiënt overheidsapparaat; waarvan de kosten gedragen kunnen worden door de gemeenschap en waarbij de dienstverlening centraal komt te staan.

,,Het gaat hierbij dus om het verkleinen van het apparaat, maar waarbij de dienstverlenende taken van de overheid in grote mate gespaard dienen te worden”

, aldus een ingewijde.
Het meeste wordt bespaard door in vijf jaar het ambtenarenapparaat met circa 420 fte’s (voltijdse functies) af te bouwen; de begroting 2013 gaat uit van 3.770 fte’s overheidspersoneel voor de ministeries en staatsorganen (dit is exclusief het onderwijzend personeel, militairen, ambulancedienst, etc.).

De prognose is gebaseerd op een daling tot 3.350 fte’s in 2017.
Dit jaar zullen er 126 fte’s verdwijnen, vooral als gevolg van het effect van de vacaturestop.
Besparingen: 9,5 miljoen dit jaar oplopend tot 28,8 miljoen in 2017.
Maar er zijn meer ‘medidanan’ (maatregelen), waar de regering met de ambtenarenbonden tegenover zich nog een harde dobber aan zal hebben.
Zoals de ‘tijdelijke overbruggingsmaatregel’ waarbij het vakantiegeld van ambtenaren in 2014 en 2015 wordt gehalveerd van 6 naar 3 procent, waarna het in 2016 weer teruggaat naar 6 procent.
Hier wordt in beide jaren zo’n 9,1 miljoen mee bespaard.

En dan een ander heikel punt: de indexering.
In de begroting 2013 is nog uitgegaan van indexering van de ambtenarensalarissen met 1,9 procent per jaar.
Maar in 2014 en 2015 wordt in het voorgestelde scenario de indexering op 0 gesteld.
Vanaf 2016 wordt dan weer geïndexeerd met 1,9 procent.
Er vindt géén herstel plaats van de niet geïndexeerde jaren.
Dat levert besparingen op van 4,7 miljoen in 2014, en de jaren erna telkens van circa 9,5 miljoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *