Kosten SVB te hoog

Besparingen zorg blijven nog uit; alleen uitgaven medicijnen minder

svbWillemstad – De Sociale Verzekeringsbank (SVB) – al jaren geleid door directeur Philip Martis – moet nu zelf ook zuiniger draaien en de jaarlijks stijgende kosten terugdringen.

Om de uitgaven van de Curaçaose gezondheidszorg weer in de hand te hebben, moeten niet alleen zorginstellingen en zorgaanbieders besparen, maar ook dient de SVB de eigen te hoge beheerskosten en de stijging elk jaar hiervan onder controle krijgen.
Het Antilliaans Dagblad heeft inzage gekregen in een ambtelijk advies hierover aan de minister van Financiën.
Om controle te krijgen over de stijgende kosten die de SVB maakt, zou er elk jaar een begroting moeten worden ingediend en beoordeeld door Financiën, in afwachting van de oprichting van een Zorgautoriteit.
En om de loonkosten beter te beheersen, dient de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) van de SVB bestudeerd en geëvalueerd te worden.
Na de fusie met het BZV (Bureau Ziektekostenvoorzieningen), dat werd ingelijfd door de SVB, zouden tot nu toe géén positieve effecten zijn gemeten van de schaalvergroting bij de SVB.
Dit hoewel het werkingsgebied van de SVB met ruim tweetiende minder is geworden na de staatkundige hervorming van 10-10-’10, waarbij de eilanden van de Nederlandse Antillen werden opgesplitst in het Land Curaçao, het Land Sint Maarten en de BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die sindsdien integraal deel uitmaken van de Nederlandse Staat).
Om de kosten te drukken moet de SVB, volgens het advies, ook de controle op misbruik van de sociale verzekeringen opvoeren.
Ter voorkoming van misbruik.
Overigens blijkt dat de voorgenomen besparingen binnen de gezondheidszorg, zoals besloten door de ministerraad op 5 december 2012 (nog door het interim-kabinet Betrian, waarin José Jardim ook al minister van Financiën was), nog géén resultaten te hebben gegeven.
Ondertussen stijgen de uitgaven van de overheid gewoon door, met uitzondering van de geneesmiddelen.
Financiën waarschuwt ervoor dat als het fonds basisverzekering ziektekosten (bvz) een jaar afsluit met een financieel tekort, er in het jaar erop een premieverhoging moet komen.
Gezien de forse verzwaring van de lasten in het bedrijfsleven als gevolg van de recente introductie van de bvz en de aanpassing van het ouderdomspensioen en de te betalen premies, is volgens het ministerie een verdere premieverhoging van de bvz voorlopig onacceptabel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *