Kredietrestrictie niet van toepassing op CHB

WILLEMSTAD — De maatregel die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) onlangs heeft genomen, waarbij lokale banken gedurende zes maanden hun totaal aan verstrekte particuliere leningen per eind februari niet mogen overstijgen, geldt niet voor de Centrale Hypotheekbank (CHB). Dat stelt de CHB in een persbericht. Deze instelling staat als secundaire bank bij de CBCS aangeschreven.

De kredietrestrictiemaatregel heeft als oogmerk het tekort op de betalingsbalans te beheersen. Deze maatregel betreft alleen primaire banken. In het persbericht legt de CHB uit een zogenoemde ‘secundaire bank’ te zijn. Omdat secundaire banken niet meer leningen kunnen verstrekken dan de gelden waarover zij op enig moment beschikken, hebben de leningen die deze banken verstrekken geen negatief effect op de groei van het tekort op de betalingsbalans. De maatregel is daarom niet van toepassing op de CHB.

De CBCS heeft onlangs als monetaire maatregel een bevriezing van particuliere kredieten afgekondigd voor primaire banken. Naar aanleiding daarvan zijn er in de gemeenschap veel vragen gerezen. Vooral bij de consument blijkt dat het onvoldoende duidelijk is wat deze maatregel concreet inhoudt en welke directe gevolgen de maatregel heeft voor de consument. In die informatiebehoefte wenst de CHB vooral die gegadigden tegemoet te komen die reeds bezig zijn of de intentie hebben een nieuwe hypothecaire lening aan te vragen of hun bestaande hypothecaire lening wensen te verhogen, zegt de bankinstelling in het persbericht.

De CHB bevestigt overigens dat de problematiek van de betalingsbalans een verantwoordelijkheid is van ons allen en zal daarom als onderdeel van haar beleid blijven waken voor overkreditering.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *