Kritiek RvA op initiatiefwetten Staten

wetten2WILLEMSTAD — De Raad van Advies (RvA) levert in haar jaarverslag 2012 kritiek op de kwaliteit van de initiatiefwetsvoorstellen die door de Statenleden worden opgesteld. Over de wetsvoorstellen stelt de RvA dat zij ‘over het algemeen, zowel inhoudelijk als technisch, voor verbetering vatbaar zijn’.

Advertentie

De RvA is van mening dat de kwaliteit van de initiatieflandsverordeningen verbeterd kan worden. Dit moet volgens het adviesorgaan gebeuren door onder meer training van de juridische adviseurs van de Staten in wetgevingsleer, of door het inzetten van een of meerdere wetgevingsjuristen bij de Staten.
In het verslagjaar kreeg de RvA vijf verzoeken om advies over wetsvoorstellen van Statenleden voorgelegd.
Over vier van deze initiatieflandsverordeningen werd een advies uitgebracht.
De vijfde werd door de Staten ingetrokken. Over initiatiefvoorstellen brengt de RvA twee keer een advies uit.
De eerste is vóórdat de Staten het betreffende voorstel in behandeling nemen en de tweede keer nadat de Staten het voorstel hebben goedgekeurd.

“Op het moment van advisering door de Raad in de eerste fase is er nog geen standpunt van de Staten over het in behandeling nemen van het door initiatiefnemers voorgestelde ontwerp. Gedurende de behandeling van een initiatieflandsverordening kunnen de Staten de RvA benaderen voor nadere advisering. Bij advisering door de Raad van een initiatieflandsverordening die reeds door de Staten is goedgekeurd, kan de Raad de regering in overweging geven het initiatieflandsverordening vast te stellen of niet vast te stellen”

, aldus de RvA in haar jaarverslag.
Het adviesorgaan kan de regering alleen adviseren om een initiatiefontwerp niet vast te stellen, of in te voeren, als daar ‘zwaarwegende gronden’ voor kunnen worden aangevoerd.
Op dit moment is er vanuit de Staten veel kritiek op de weg die initiatiefvoorstellen moeten bewandelen. Initiatiefvoorstellen kunnen op dit moment in de praktijk niet door de Staten rechtstreeks naar de RvA worden gestuurd.
Dit moet via tussenkomst van de regering gebeuren. Verschillende Statenfracties pleiten er daarom voor dat de wet op dit punt wordt aangepast.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *