KRR | Centrale Bank Curaçao treedt op tegen trustkantoor dat webcasino’s faciliteert

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Oprichter/directeur van Curaçao Trust Management NV/Carmanco NV George Praag

Amsterdam/Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zegt ‘de nodige maatregelen te treffen’ tegen het trustkantoor Carmanco NV dat opnieuw in opspraak is geraakt als bestuurder van een bedrijf dat illegale online kansspelen aanbiedt.

Carmanco is een dochter van Curaçao Trust Management NV die een vergunning van de CBCS heeft om trustdiensten aan te bieden.

Twee weken geleden kreeg de op Curaçao gevestigde Cyberrock NV van de Nederlandse Kansspelautoriteit een boete van 350.000 euro. Het is niet de eerste keer dat een klant van Carmanco door de Ksa wordt beboet. In 2015 kreeg directeur George Praag daarvoor al eens een officiële waarschuwing van de Ksa. Hij beloofde toen beterschap. Nu Carmanco er opnieuw op betrapt is een klant te faciliteren die zich met illegale activiteiten bezighoudt is de maat vol voor de CBCS. Daarbij speelt ook mee dat Carmanco eerder dit jaar in een andere zaak door de rechter in Willemstad is veroordeeld wegens ‘onbehoorlijk bestuur’ en ‘ernstig verwijtbaar en derhalve onrechtmatig handelen’.

,,Uit hoofde van de CBCS Beleidsregel Integere Bedrijfsvoering bij Incidenten en Integriteitgevoelige functies dient een onder toezicht staande instelling de Bank uit eigen beweging en onverwijld te informeren omtrent voorgedane incidenten. De Bank heeft kennis genomen van de informatie omtrent Carmanco N.V., een entiteit die beheersdiensten verleent onder verantwoordelijkheid van een vergunninghouder en zal de nodige maatregelen treffen”, aldus een woordvoerder van de CBCS tegen Koninkrijksrelaties.Nu.

Uit diens reactie kan worden opgemaakt dat Praag – wiens naam ook al opdook in de Panama Papers – heeft nagelaten de Centrale Bank te informeren over de jongste voorvallen.

De Ksa laat desgevraagd weten dat een nieuwe waarschuwing niet voor de hand ligt. ,,Het lijkt er inderdaad op dat Carmanco zich niet aan de eerder gedane belofte houdt. Dat is vooral voor de Nederlandse consumenten een slechte zaak. Zij worden nu niet beschermd. De Ksa beraadt zich op andere stappen.” De Ksa heeft in het verleden trustkantoren met klem geadviseerd zich te bezinnen op hun dienstverlening aan kansspelbedrijven. ,,Dit advies is nog steeds van kracht. De Ksa heeft goede contacten met de bevoegde autoriteiten op Curaçao. Wij streven er naar in de toekomst samen op te trekken tegen illegaal online aanbod.”

Bron: Koninkrijksrelaties.nu

Een Reactie op “KRR | Centrale Bank Curaçao treedt op tegen trustkantoor dat webcasino’s faciliteert

  1. Laat de Cemtrale Bank eerst in eigen huis eens opruiming houden.

    One down (Ensley Tromp), two to go (Taco Tara Asjes en Zus de Lannooy).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *