KRR commentaar | Worsteling

Door Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

VVD-Tweede Kamerlid André Bosman I Foto Rene Zwart

De Tweede Kamer worstelt hevig met de uitschakeling van de lokale democratie op Sint Eustatius. Het besluit van 5 februari om het Bestuurscollege en de Eilandsraad te ontslaan viel de parlementariërs toen al heel moeilijk. Bijna 9 maanden later wringt het nog steeds, zo bleek donderdag tijdens een debat van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Raymond Knops.

Vooral de optie dat de bewindsman de voor 20 maart geplande eilandsverkiezingen zal annuleren ligt de Kamerleden zwaar op de maag. En terecht! Mooi dus dat André Bosman (VVD) bijval kreeg van collega-commissieleden voor zijn suggestie de verkiezingen wel te laten doorgaan, maar (voorlopig) geen Bestuurscollege te formeren. De nieuwe eilandsraad zou dan regeringscommissaris Mike Franco gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren. Het zou een eerste stap zijn op weg naar herstel van het grondrecht van de inwoners hun eigen lokaal bestuur te kiezen.

De gedachte van Bosman verdient het daarom heel serieus te worden genomen. Niet alleen om principieel-staatsrechtelijke redenen, maar ook uit praktische overwegingen. Knops vindt dat de interventie zo kort moet duren als kan en zo lang als nodig is. Hij heeft eerder de verwachting uitgesproken zeker zo’n 2 jaar nodig te hebben om ‘orde op zaken te stellen’ alvorens het bestuur weer te kunnen overdragen aan de lokale politiek. Door in maart een eilandsraad te kiezen weet je aan wie je het eilandbestuur tezijnertijd toevertrouwt. In de tussentijd kun je de gekozen eilandsraadsleden – net als met lokale ambtenaren gebeurt – cursussen aanbieden zodat zij hun rol als volksvertegenwoordiger èn controleur van het toekomstige Bestuurscollege beter kunnen uitoefenen, want daar schortte en schort het (overigens ook op Bonaire) aan.

Het laten doorgaan van de eilandsraadsverkiezingen voorkomt bovendien de wrange situatie dat de Statianen op 20 maart wel naar de stembus worden uitgenodigd om een stem uit te brengen voor de Eerste Kamer en niet voor het ‘eigen’ bestuur. Daar zullen weinig kiezers voor te porren zijn. De invloed op de samenstelling van de Senaat is immers vooral van symbolische betekenis. Het zou nogal potsierlijk zijn om voor het handjevol dat daarvoor in beweging komt een relatief duur verkiezingscircus inclusief voorlichtingscampagne op te tuigen. Dan maar ook de Eerste Kamerverkiezingen op Statia schrappen kan staatsrechtelijk niet dus die gaan, zo verzekerde Knops, hoe dan ook door.

Op de breed gesteunde suggestie de eilandsraadsverkiezingen niet te annuleren ging de bewindsman in het debat niet in. Hij wilde zelfs niet zeggen of hij het in overweging neemt. In zijn volgende voortgangsrapportage die medio november naar de Kamer gaat zal hij duidelijkheid verschaffen. De staatssecretaris doet er verstandig aan het alternatief van Bosman uiterst serieus te bekijken. Als de Statianen echt zo blij zijn met de Nederlandse ingreep als Knops wil doen geloven hoeft hij de uitkomst van lokale verkiezingen niet te vrezen.

Bron: Koninkrijksrelaties.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *