KRR | Gelijktrekking AOV en AOW heeft ‘desastreuze gevolgen’

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Will Johnson daagt de Staat der Nederlanden voor de VN-commissie voor Rechten van de Mens | Foto Harald Linkels

Den Haag – Gelijktrekking van de ouderdomsuitkering in Caribisch Nederland (AOV) met die in Europees Nederland (AOW) heeft ‘desastreuze gevolgen’. Met die opmerkelijke stelling verweert het Kabinet Rutte zich bij de VN-commissie voor de Rechten van de Mens tegen een discriminatieklacht.

De klacht is ingediend door de ook in Haagse kringen zeer gerespecteerde Sabaanse oud-politicus Will Johnson. Die voert al jaren een juridische strijd voor gelijktrekking, maar is tot nu toe door Nederlandse rechters in het ongelijk gesteld. Naar zijn overtuiging is er sprake van een niet te rechtvaardigen ongelijke behandeling tussen Nederlandse staatsburgers, reden waarom hij naar de VN-commissie is gestapt. Een gepensioneerde op Bonaire moet het, terwijl de kosten van levensonderhoud op het eiland hoger zijn, met ruim 20% minder doen dan generatiegenoten in Middelburg of Deventer.

Tot ongenoegen van de Nederlandse regering neemt de VN-commissie de klacht uiterst serieus. Hoewel Den Haag de kwestie als een ‘binnenlandse aangelegenheid’ beschouwt is er toch maar wel een verweerschrift naar New York gestuurd. Daarin wordt aangevoerd dat het optrekken van de AOV naar het niveau van de AOW de economie van de eilanden zou schaden. ,,Ontwrichting van het economische systeem zou desastreuze gevolgen hebben voor zowel het Caribische als het Nederlandse deel van het Koninkrijk,” schrijft Babette Koopman die het 10 pagina’s tellende document ondertekent als ‘agent of the Government of the Netherlands’. ,,Het is daarom dat met het onderscheid tussen de voorziening tussen de Nederlandse en de Caribische delen van het Koninkrijk geen sprake is van discriminatie.”

Johnson en zijn advocaat Michiel Bijkerk hebben tot 27 september gelegenheid hun reactie op het verweer van de Nederlandse regering bij de VN-commissie in te dienen. Na de schriftelijke uitwisseling van standpunten volgt zeer waarschijnlijk een hoorzitting. Het kan dus nog wel even duren voordat de commissie een oordeel velt.

In de Nederlandse grondwet is vastgelegd dat wet- en regelgeving (bijvoorbeeld ten aanzien van sociale uitkeringen) op de BES-eilanden mogen afwijken vanwege de andere omstandigheden. Deze clausule is de eilandelijke bestuurders op weg naar 10-10-10 door Politiek Den Haag verkocht als zijnde in het voordeel van de bewoners omdat er daardoor maatwerk mogelijk zou zijn.

(Met dank aan Harald Linkels)

Bron: Koninkrijksrelaties.nu

7 Reacties op “KRR | Gelijktrekking AOV en AOW heeft ‘desastreuze gevolgen’

 1. Fred Schiedam

  Kosten van levensonderhoud op Bonaire hoger?
  Op Bonaire hebben ze hoge stookkosten in de herfst en de winter? Op Bonaire hebben ze een wintergarderobe nodig?

 2. @Sander: juist, maar dat houdt ook in: ongelijke monniken, ongelijke kappen.

 3. gelijke monniken gelijke kappen.
  zijn Bonairianen geen Nederlanders?

 4. Trots op Curaçao

  @Bert, als je aow ontvangt dan werk je al niet meer. Maar als je aow ontvangt en je woont op Bonaire dan moet je er wel bijverdienen.

 5. Ik zie wel degelijk opties. Waarom voor de profiteurs-generatie het AOV/AOW uitkeringsnivo in Nederland niet gelijk trekken met dat op Bonaire?

 6. Netto AOW-uitkering veel hoger dan gemiddeld netto salaris op het eiland? Dat is inderdaad ontwrichtend voor het eiland.
  (zonder aam de premie te hebben bijgedragen).

 7. Dan zou het uitkeringenniveau op Bonaire ook naar het Nederlands niveau moeten.

  En in Nederland is de bijstandsuitkering fiks hoger dan het minumumloon op Bonaire. Wie gaat er dan nog werken op Bonaire?

  Bonaire wordt dan niet alleen een duikersparadijs, maar ook een ontduikersparadijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *