KRR | IpKo niet afwijzend over waarnemers bij verkiezingen

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

IPKO 2018 | Suzanne Koelenga

Den Haag – De aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IpKo) deelnemende delegaties staan niet op voorhand afwijzend tegenover een regeling om bij nationale verkiezingen in de landen van het Koninkrijk waarnemersmissies toe te laten.

Namens de Nederlandse afvaardiging verklaarde Ruard Ganzevoort er voorstander van te zijn om daarover afspraken te maken en deze ook formeel vast te leggen. Hij verwees naar bestaande (internationale) verdragen die als voorbeeld kunnen dienen.

Statenlid Ana-Maria Pauletta meldde dat Curaçao bij de verkiezingen in 2017 – waar sprake was van een gespannen situatie – goede ervaringen heeft opgedaan met de aanwezigheid van een internationale missie, maar hield zich ten aanzien van een koninkrijksregeling op de vlakte. Rocco Tjon (Aruba) gaf eveneens geen concreet oordeel omdat hij eerst ruggespraak met zijn delegatiegenoten wil plegen. Namens Sint Maarten verklaarde Sarah Wescot-Williams zich voorstander. ,,Maar dan moeten we er wel structurele afspraken over maken. Niet de ene keer wel en de andere keer niet.” Bij de verkiezingen begin dit jaar op Sint Maarten is ervaring opgedaan met een uit de andere koninkrijkslanden samengestelde waarnemerscommissie.

IpKo-voorzitter Alexander Pechtold – ,,Ik ben een optimist” – proefde bij alle delegaties een ‘positieve grondhouding’. Zijn voorstel een opzet voor een koninkrijksregeling uit te werken dat op een volgend IpKo kan worden besproken kreeg aller instemming.

Bron: Koninkrijksrelaties.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *