KRR | Kamer wil geen debat over negeren bezwaren landen door Rijksministerraad

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties

Het wetsontwerp zal een dezer dagen naar de vier parlementen worden gestuurd. De Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten kunnen er hun commentaar op geven en – als zij willen – deelnemen aan de plenaire behandeling in de Tweede Kamer, maar er over mee stemmen mogen zijn niet.

Den Haag – Een deel van de Tweede Kamer heeft behoefte aan een technische briefing over de inhoud van de ontwerp-Rijkswet Koninkrijksgeschillen, maar een meerderheid wil geen debat over de wijze waarop de door Nederlandse ministers gedomineerde Rijksministerraad de bezwaren van de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten van tafel heeft geveegd.

Die hadden gevraagd het wetsvoorstel eerst te laten bespreken door de delegaties die in januari aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg deelnemen, maar op aangeven van staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties wezen de Nederlandse bewindslieden dat verzoek van de hand.

Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) vindt dat die gang van zaken niet bijdraagt aan het gewenste draagvlak voor de geschillenregeling. Zij stelde voor Knops uit te nodigen voor een debat, voorafgegaan door een brief waarin hij zijn handelwijze toelicht. Voor een debat kreeg ze alleen de steun van DENK. CDA en D66 hebben meer behoefte aan een ‘technische briefing’. Özütok wacht nu de brief af. ,,Mocht die aanleiding geven voor een debat, dan sta ik hier weer.”

Het wetsontwerp zal een dezer dagen naar de vier parlementen worden gestuurd. De Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten kunnen er hun commentaar op geven en – als zij willen – deelnemen aan de plenaire behandeling in de Tweede Kamer, maar er over mee stemmen mogen zijn niet.

Bron: Koninkrijksrelaties

Een Reactie op “KRR | Kamer wil geen debat over negeren bezwaren landen door Rijksministerraad

  1. Tje, zo werkt het nu eenmaal. Urk en schiemonnikoog mogen eveneens niet meestemmen. Zou anders ook een zooitje worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *