KRR | Knops na rechercherapport: Roer moet om op Bonaire

Door René Zwart© | Koninkrijksrelaties.nu

Staatssecretaris Raymond Knops. © ANP

Den Haag – ,,Het roer moet om”, zegt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op het rapport van de Rijksrecherche over de op Bonaire bij de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (DROB) geconstateerde bestuurlijke misstanden.

,,De rapportage van de Rijksrecherche schetst de al jarenlang bestaande praktijk bij de uitgifte van grond en erfpachtrechten op Bonaire. De Rijksrecherche heeft onafhankelijk onderzoek gedaan en de conclusies zijn helder. Het roer moet om: gebrek aan lokale regelgeving creëert een situatie die kan leiden tot ondermijning en ongewenste maatschappelijke en economische effecten.”De bewindsman wijst er op dat regelgeving op het gebied van kavelverdeling en vergunningen een lokale verantwoordelijkheid is. ,,Bestuur en Eilandraad zullen voortvarend moeten werken aan een goed ruimtelijk ordeningsbeleid en betrouwbare uitvoering daarvan, inclusief toezicht en handhaving.”

Knops heeft al bij zijn bezoek in januari aangegeven zeer te hechten aan goed bestuur en zegt het belang van bestuurlijke vernieuwing en integer bestuur te blijven benadrukken, onder meer als hij begin juli zelf weer op Bonaire is. Goed bestuur is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de 30 miljoen euro die in het regeerakkoord (de regio-enveloppe) is gereserveerd voor projecten in Caribisch Nederland. Dat geld ligt vooralsnog onbenut op de plank.

Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) noemt het rapport van de rijksrecherche een alarmsignaal. ,,De bevindingen zijn zorgelijk, maar tegelijk ook weer niet verrassend. Er doen al veel langer berichten de ronde over misstanden. Die beperken zich niet tot deze dienst waar het onderzoek zich toe heeft beperkt. Ik hoor dat het ook voorkomt bij bijvoorbeeld de LVV. Wat ik heel zorgelijk vind is dat het een heel oud probleem is waar niks tegen ondernomen is. Waarom is het nooit gedaan?” Bosman vindt dat het Bestuurscollege en de Eilandsraad als eersten aan zet zijn om adequaat te reageren op het rapport. ,,Zij moeten hun verantwoordelijkheid oppakken. Pas als zij het laten liggen is er een rol voor Den Haag. Het is op Bonaire nog niet zo ver als met Sint Eustatius dus ik vertrouw er op dat ze zelf inzien dat er nu wel heel snel orde op zaken moet worden gesteld.”

Bron: Koninkrijksrelaties.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *