KRR | TBO is grootschalige fraude en corruptie bij overheidsnv op Sint Maarten op het spoor

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

onregelmatigheden bij de aan-/verkoop en financiering van het hoofdkantoor van BTP aan de Cannegieterstraat en ‘extreem hoge’ operationele kosten

Philipsburg – Het door Nederland op Sint Maarten gestationeerde Team Bestrijding Ondermijning (TBO) heeft opnieuw de vinger gelegd op grootschalige fraude en corruptie bij een overheidsorganisatie, het Bureau Telecommunicatie en Post.

Samen met het eveneens grotendeels uit Nederlandse politiemensen bestaande Recherche Samenwerkingsteam (RST) zijn een woning en meerdere kantoorpanden doorzocht. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op onregelmatigheden bij de aan-/verkoop en financiering van het hoofdkantoor van BTP aan de Cannegieterstraat en ‘extreem hoge’ operationele kosten. Als gevolg van dat laatste is de (officiële) overheidskas vele miljoenen aan afdrachten misgelopen, zo vermoedt het Openbaar Ministerie.

Andere instanties, zoals de Algemene Rekenkamer Sint Maarten en het SOAB, hebben eerder onderzoek gedaan naar de uitgaven van BTP. Of de uitkomsten daarvan (mede) aanleiding zijn voor het strafrechtelijk onderzoek is niet bekendgemaakt. Het is eveneens onbekend of het TBO verdachten op het oog heeft. Directeur Anthony Carty kwam al eens in opspraak vanwege zijn salaris dat ruim anderhalf keer hoger is dan dat van de minister-president.

Het circa 50 specialisten tellende TBO is op 1 januari 2016 begonnen om op Curaçao, maar vooral Sint Maarten financiële economische criminaliteit (corruptie, belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen) aan te pakken. Na de verschijning van diverse rapporten waaruit bleek dat er met name op Sint Maarten sprake is van een grote verwevenheid tussen bestuurders, politici en ambtenaren en de onderwereld besloot de Nederlandse regering op aandringen van de Tweede Kamerfracties van VVD en SP tot de oprichting van het TBO.

Het meest spraakmakende onderzoek tot nu toe is dat naar de populairste politicus van het eiland Theo Heyliger die verdacht wordt van het omkopen van een Statenlid en het aannemen van steekpenningen.

Bron: Koninkrijksrelaties.nu

3 Reacties op “KRR | TBO is grootschalige fraude en corruptie bij overheidsnv op Sint Maarten op het spoor

  1. En dan vindt men het gek dat geld tbv hurricane wederopbouw niet rechtstreeks en volledig aan St Maarten wordt overgemaakt. Er zit hier iets in het eten wat malverseren veroorzaakt, of zou het iets anders zijn..

  2. Het BTP is geen overheids N.V. maar een zelfstandig bestuursorgaan.

  3. Dat TBO mag ook hier wel even langskomen, zal hetzelfde laken een pak zijn. Hier gebruiken ‘politici’ en ambtenaren alle mogelijke middelen om geld te stelen. Geen kans laten ze onbenut.
    Integriteit is volgens hen een gerecht in een restaurant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *