KRR | Verzoek van een particulier rechercheur

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Particulier rechercheur Elise Krielen A Fondo  | Persbureau Curacao

,,Wij kennen elkaar nog niet, dus zal ik me even voorstellen. Ik ben Elise Krielen, eigenaar van recherchebureau A FONDO. Aanleiding voor deze e-mail is dat ik heb gezien dat u over de strafzaak (Maximus) van George Jamaloodin heeft geschreven”, aldus het begin van een brief die Koninkrijksrelaties.Nu dit weekend ontving.

Alvorens op de inhoud van de allervriendelijkst getoonzette brief in te gaan is het goed te weten dat mevrouw Krielen is ingehuurd door het advocatenteam van oud-minister Jamaloodin die er door het Openbaar Ministerie op Curaçao van wordt verdacht samen met of namens zijn halfbroer, gokbaas Robbie dos Santos, en anderen opdracht te hebben gegeven tot de moord in 2013 op de populaire politicus Helmin Wiels.

Krielen heeft op verzoek van Jamaloodins verdediging de processtukken geanalyseerd en is, zo bleek tijdens de rechtszaak in juni, tot de conclusie gekomen dat het OM geen flintertje bewijs heeft dat Jamaloodin betrokken is bij de moord op Wiels. Overigens gaf Jamaloodin tegenover de rechter wel toe als minister in het kabinet Schotte (2010-2012) 450.000 gulden subsidie die bestemd was voor het opknappen van een sportveld in eigen zak te hebben gestoken.

,,Vrijdag 16 augustus volgt het vonnis in eerste aanleg in deze strafzaak. Ik ga ervan uit dat u naar aanleiding van het vonnis een artikel zal publiceren”, schrijft Krielen. Dat verklaart nog niet waarom ze zich tot Koninkrijksrelaties.Nu richt. Ze is immers tijdens de zitting als freelance ‘deskundige’ opgetreden, zal na afronding van de klus het afgesproken honorarium in ontvangst hebben genomen en op zoek zijn gegaan naar een nieuwe opdracht.

Toch kan ze de zaak niet loslaten. Dat bleek enkele weken na de zitting toen zij zich bij tv- en radioprogramma’s in Nederland aandiende om de onschuld van Jamaloodin te bepleiten. Ze haalde er een uitzending van de Nieuwsbv mee. En nu dus ook Koninkrijksrelaties.Nu.

De vraag is wat Krielen denkt te bereiken? Invloed op het oordeel van rechters hebben media (gelukkig) niet. Het lijkt er meer op dat haar optreden onderdeel is van een pr-strategie van het ‘Team Jamaloodin’. Dat gaat kennelijk op voorhand uit van een veroordeling (het OM heeft 30 jaar geëist), want schrijft Krielen: ,,Ongeacht wat de rechter beslist, hoop ik dat u de noodzaak ervan inziet om enige nuance aan te brengen in uw berichtgeving door ook de andere kant van het verhaal te belichten.”

Ik zou niet weten hoe ik enige nuance kan aanbrengen in een door de rechter uitgesproken vonnis. Misschien iets als: ,,Jamaloodin is door de rechter veroordeeld voor de moord op Wiels, maar hij deed het uit broederliefde”…

Krielen is zo naïef als een pasgeboren baby of wordt dik betaald om Jamaloodin nog voor de uitspraak te portretteren als weerloos slachtoffer van een gerechtelijke dwaling als apotheose van een door de Nederlandse regering aangestuurd complot de roversbende van toenmalig minister-president Gerrit Schotte achter de tralies te krijgen.

Van haar uitnodiging “meer inhoudelijke vragen te stellen over de zaak” zal Koninkrijksrelaties.Nu geen gebruik maken. Het lijkt de redactie verstandiger de uitspraak van de onafhankelijke rechter af te wachten en daarover feitelijk te berichten. Voor de volledigheid hieronder de gehele brief van Krielen:

Geachte heer Zwart,

Wij kennen elkaar nog niet, dus zal ik me even voorstellen. Ik ben Elise Krielen, eigenaar van recherchebureau A FONDO. Aanleiding voor deze e-mail is dat ik heb gezien dat u over de strafzaak (Maximus) van George Jamaloodin heeft geschreven. Ik volg het nieuws omtrent de moord op Helmin Wiels op de voet omdat ik een jaar lang als particulier rechercheur onderzoek heb gedaan in deze strafzaak. Mijn onderzoeksresultaten zijn ontlastend voor Jamaloodin. De rechter heeft mijn onderzoeksrapport afgelopen juni in zijn geheel toegevoegd aan het procesdossier en ik ben tijdens de terechtzitting als deskundige beëindigd om uitleg te geven over een deel van mijn onderzoek.

Vrijdag 16 augustus aanstaande volgt het vonnis in eerste aanleg in deze strafzaak. U kunt begrijpen dat hier veel vanaf hangt voor Jamaloodin omdat er dertig jaar gevangenisstraf tegen hem is geëist, maar het is ook een belangrijk moment voor de Curaçaose samenleving. Al jaren wordt deze strafzaak overwegend in de media gebracht vanuit het perspectief van het Openbaar Ministerie, waarbij Jamaloodin als dader wordt neergezet en het belastende bewijs als zijnde overtuigend en betrouwbaar.

Het Openbaar Ministerie zelf speelt al jaren een grote rol in de (beschuldigende) berichtgeving met betrekking tot Jamaloodin. Maar zelfs het Hof van Justitie heeft na de veroordeling van medeverdachte Fonseca in hoger beroep een persbericht gepubliceerd waarin zij Jamaloodin niet als verdachte, maar als dader hebben aangewezen. Dat het Hof van Justitie zich als instituut uitspreekt over de schuld van een verdachte die op dat moment niet terecht stond, en zelfs nog niet eens was gedagvaard, is natuurlijk in strijd met de onschuldpresumptie en heeft Jamaloodin al veel extra (imago) schade opgeleverd.

Ik ga ervan uit dat u naar aanleiding van het vonnis volgende week een artikel zal publiceren. Ongeacht wat de rechter beslist, hoop ik dat u de noodzaak ervan inziet om enige nuance aan te brengen in uw berichtgeving door ook de andere kant van het verhaal te belichten. Mocht u interesse hebben om mij meer inhoudelijke vragen te stellen over de zaak, dan sta ik hiervoor open.

Met vriendelijke groet,

A FONDO Recherchebureau

E.M.R. (Elise) Krielen

Particulier onderzoeker/Jurist

Luister hier naar Krielen in de uitzending van de Nieuwsbv en lees hier het verslag van de zitting tegen Jamaloodin. Krielen verwijst in haar brief naar een persbericht dat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op 13 juli 2018 heeft uitgegeven. Hieronder de tekst:

Hogere celstraf voor moordmakelaar Helmin Wiels

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de 47-jarige man B.C.A.F. uit Curaçao veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaren voor betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels. Die betrokkenheid wordt in het vonnis geduid als die van een ‘moordmakelaar’.

De man heeft daarmee een hogere straf gekregen dan door de eerste rechter aan hem was opgelegd. Omdat het Hof ook deels andere bewijsmiddelen ten grondslag heeft gelegd aan de veroordeling, is het vonnis van de eerste rechter vernietigd.

In een vooropstelling maakt het Hof duidelijk dat zijn taak om de feiten en omstandigheden rondom de moord op Wiels vast te stellen – wellicht nog meer dan in andere zaken – bijzondere zorgvuldigheid vereist. Dat komt doordat van de drie bekende daders, er één is vermoord (Raul Martinez ook wel bekend als ‘Bolle’), er één zelfmoord heeft gepleegd (Luigi Florentina, bekend als ‘Pretu’) en de derde (Elvis Kuwas, bekend als ‘Monster’) berekenend en op onderdelen in al zijn verklaringen in de loop der tijd heel wisselend heeft verklaard. Het Hof heeft daarom beslist dat die derde, Kuwas, ook in hoger beroep op de zitting moest worden gehoord. Dat is gebeurd en dit verhoor is op een geluidsband vastgelegd en later woordelijk uitgewerkt om tot een zo optimaal mogelijke analyse van de betrouwbaarheid van al zijn verklaringen te komen.

Toedracht

Aan de hand van die analyse, die uitvoerig aan het papier is toevertrouwd, is het Hof tot de conclusie gekomen dat de geselecteerde bewijsmiddelen betrouwbaar en bruikbaar zijn voor het bewijs. Het bewijs steunt hoofdzakelijk op vier pijlers: de verklaringen van Kuwas, een verklaring van het voormalige hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao die over de moord is geïnformeerd door een informant, verklaringen van een ooggetuige over een onderhandeling over de hoogte van het uit te betalen bedrag tussen de verdachte en de voormalige Minister van Financien van Curaçao, George Jamaloodin, en sms-berichten die de verdachte met Jamaloodin heeft gewisseld. Daarmee heeft het Hof ten opzichte van het vonnis van de eerste rechter een pijler terzijde gesteld (de verklaringen van een anoniems getuige B5) en een andere pijler toegevoegd (de verklaringen over de onderhandeling tussen Jamaloodin en de verdachte).

De verdachte heeft voor al deze belastende omstandigheden geen aannemelijke verklaring gegeven. Het Hof had de verdachte daarover vragen willen stellen, maar de verdachte heeft in hoger beroep geen enkele verklaring willen afleggen.

Het Hof concludeert dat de verdachte de moordopdracht van Jamaloodin heeft aangenomen, dat hij over het daarvoor te betalen bedrag met Jamaloodin is gaan onderhandelen, dat hij via Pretu een schutter (Kuwas) en een chauffeur (Bolle) heeft aangezocht, en dat hij het voor hen bestemde geld aan Pretu heeft (door)gegeven. De bijdrage van de verdachte aan het geheel is daarmee van zo’n wezenlijk belang dat sprake is van het medeplegen van de moord op Wiels.

Hogere straf

Het Gerecht in eerste aanleg had de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 25 jaar opgelegd, maar het Hof is unaniem van oordeel dat met die straf niet kan worden volstaan. Bij het op deze wijze aannemen van een opdracht om een volksvertegenwoordiger uit de weg te ruimen en het daarvoor geen verantwoordelijkheid op zich willen nemen, past naar het oordeel van het Hof alleen maar de maximale tijdelijke straf: 30 jaar gevangenisstraf. Een eerdere veroordeling voor drugshandel (4 jaar) moet daarop in mindering worden gebracht. Daarom heeft het Hof de verdachte daarom conform de eis van het openbaar ministerie veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar.

De verdachte en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om cassatie bij de Hoe Raad in Nederland in te stellen.

Klik hier voor het gehele vonnis.

Bron: Koninkrijksrelaties.nu

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.