KRR | Waarom is de Kamer niet eerder geïnformeerd over managementperikelen RST?

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Tweedekamer lid Ronald van Raak | Nico van der Ven

Den Haag – SP’er Ronald van Raak vindt dat de Tweede Kamer eerder ingelicht had moeten worden over de managementproblemen bij het Recherche Samenwerkingsteam (RST) dat in de Caribische delen van het Koninkrijk ingezet wordt tegen zware criminaliteit.

De publicatie in het Algemeen Dagblad van zaterdag dat het optreden van de voormalig teamleider van het RST de samenwerking met de lokale opsporingsdiensten nadelig heeft beïnvloed is voor Van Raak aanleiding minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties om opheldering te verzoeken. Hij heeft daarom de volgende schriftelijke vragen aan de bewindslieden gesteld:

1 Kunt u uitsluiten dat door de interne managementproblemen in het Recherche Samenwerkingsteam (RST) op de Antillen belangrijke onderzoeken naar de verbodenheid tussen criminelen en de politiek, in het bijzonder naar de moord op politicus Helmin Wiels, zijn vertraagd of anderszins zijn beïnvloed?

2 Waarom is zo lang gewacht met ingrijpen toen duidelijk werd dat de toenmalige teamleider van het RST niet goed functioneerde en waarom is niet eerder geluisterd naar signalen van interne klokkenluiders? Kunt u toezeggen dat deze klokkenluiders als gevolg van hun melding niet zullen worden benadeeld?

3 Klopt het dat het slechte topmanagement van het RST ook van negatieve invloed is geweest op het optreden van het anti-corruptieteam TBO en ook op de samenwerking met lokale partners (op Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en internationale partners (in onder meer Italië en de Verenigde Staten)?

4 Waarom is de Tweede Kamer pas op de hoogte gekomen van de problemen bij het RST nadat klokkenluiders hulp bij de Nederlandse politiebond NPB hebben gezocht en het Algemeen Dagblad over de zaak heeft geschreven? Waarom hebt u niet eerder zelf de Tweede Kamer over deze zaak geïnformeerd?

5 Waarom is gekozen voor het aanstellen van een interim-chef om de verstoorde relaties te herstellen? Zijn de verstoorde verhoudingen binnen het RST en is de samenwerking met de lokale en internationale partners ondertussen volledig hersteld? Zo nee, hoeveel tijd denkt u daarvoor nog nodig te hebben?

Bron: Koninkrijksrelaties.nu

Een Reactie op “KRR | Waarom is de Kamer niet eerder geïnformeerd over managementperikelen RST?

  1. Antw. 1: Ja, dat kan ik uitsluiten.
    Antw. 2: Wij herkennen ons niet in de geschetste situatie en hebben niet geweten van de klachten.
    Antw. 3: Neen, is niet van negatieve invloed geweest.
    Antw. 4: Zie antwoord 2.
    Antw. 5: Er was geen verstoring van verhoudingen. Interim chef is aangesteld in afwachting van geschikte kandidaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *