KtP | Vrij toelatingsrecht in het hele Koninkrijk of op zijn minst tussen de 6 eilanden

Koninkrijk der Nederlanden 2018

In januari 2018 is een zaak ingediend bij het VN Hof voor de Rechten van de Mens, waarin het vrij toelatingsrecht in het hele Koninkrijk aan de orde wordt gesteld, of, op zijn minst, tussen de 6 eilanden.

Achtergrond. Tussen de eilanden onderling heeft sinds 1634 in beginsel altijd vrijheid van vestiging bestaan. In 1986 heeft Aruba dat als eerste veranderd. Destijds zijn daar wel enkele rechtszaken over gevoerd, maar de Arubaanse muur voor de andere Antillianen is grotendeels overeind gebleven. Twee zaken hierover hebben de Hoge Raad gehaald, maar nooit is een zaak voorgelegd aan het Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens.

Tussen Nederland en de eilanden bestond vroeger voor (Europees) Nederlandse burgers (maar niet voor Nederlandse ‘onderdanen’) ook een vrij vestigingsrecht. In 1962 is dat veranderd door invoering van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU). Toen werden restricties voor Europese Nederlanders ingevoerd om zich op de eilanden te vestigen.

Sinds 2010 geldt voor BES dat Nederlandse burgers afkomstig van Nederland, Curaçao, Aruba en SXM geen vrij vestigingsrecht meer hebben. Dit is in strijd met art. 12 van het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (IVBPR).

Daarom is thans een zaak voorgelegd aan het VN Hof. Daarin wordt primair gevorderd dat het Hof vaststelt dat alle Nederlanders in het hele Koninkrijk een vrij vestigingsrecht toekomt. Nederland heeft hiertegen geprotesteerd en staat erop dat Europese Nederlanders geen vrij vestigingsrecht mogen hebben op de eilanden. Daarom wordt het VN Hof subsidiair gevraagd om op zijn minst te bepalen dat Caribische Nederlanders tussen de eilanden wel een vrij vestigingsrecht toekomt. Zoals altijd het geval was.

Deze rechtszaken nemen veel tijd in beslag. Waarschijnlijk zal ergens in 2021 een beslissing worden genomen. Maar beter laat dan nooit.

De processtukken zijn geplaatst op onze website: www.arcocarib.com Op de front page, klik op ‘Fifth GMS Court Case’, zaak Hansen vs. the Netherlands. Daar vindt u ook een complete compilatie van de eerste 27 Open Brieven aan de Zittende Magistratuur onder de titel: “Paleis van Ma’at’ (het oud-Egyptische woord voor Recht).

Ook het boek ‘Cuba, a New Beginning’ in het Engels en Spaans kan men daar lezen.

Bonaire, 13 april 2018
Namens de Stichting Golden Meand Society (GMS)
Michiel Bijkerk, voorzitter

Bron: KikotaPasando

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *