Lage inkomens krijgen toch bril en tandartskosten vergoed

tandartsWILLEMSTAD — Ambtenarenpensioenvereniging Upah juicht het initiatief van de ministerraad toe om de bril en tandartskosten van gepensioneerden met een inkomen onder de 3500 gulden en minvermogenden met een inkomen lager dan 1500 gulden per maand te gaan vergoeden.
Volgens Upah-voorzitter Cesar Riedel heeft het kabinet ingezien dat met name ouderen zonder deze vergoedingen geïsoleerd kunnen raken.

Volgens demissionair minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) is de maatregel een voorloper op de reparatiewetgeving voor de basisverzekering ziektekosten.
Deze maatregel kost de regering ongeveer 6,6 miljoen gulden.
Uitvoeringsorgaan SVB zal dit moeten gaan dekken.
Dit betekent dat de beheerskosten van de SVB omlaag moeten, maar ook dat er in de overige medische kosten gesneden moet worden, aldus SVB-directeur Philip Martis.

De efficiency-slag die bij onder anderen de zorgverleners zal moeten worden gemaakt, zal volgens de SVB-directeur niet ten koste gaan van de medische zorg op Curaçao.

“Er gaat zo’n 500 miljoen gulden om in de zorg, die 6,6 miljoen gulden minder moet kunnen”

, aldus Martis.
Volgens minister Whiteman moet het ministerie van Financiën het besluit nog toetsen aan de beschikbare middelen.
Het besluit is dus nog niet ingegaan.
Volgens Whiteman zal dit binnen een week of twee wel het geval zijn.

De SVB-directeur verwacht dat de personen die voor de bril- en tandartsvergoeding in aanmerking komen hier binnenkort aanspraak op kunnen maken.
De procedures die voor machtigingsaanvragen voor hulpmiddelen gelden zullen van kracht zijn. Voor een aantal hulpmiddelen hebben patiënten vooraf toestemming van de SVB nodig, waaronder voor optische hulpmiddelen.

Gehandicapt

“Ouderen zijn vaak voor hun sociaal leven afhankelijk van een bril”

, zegt Riedel.

“Zonder optische hulpmiddelen kunnen ze de straat niet op. Ze zijn simpel gezegd gehandicapt zonder een bril”

, legt de Upah-voorzitter uit.
Hij hoopt dat deze tijdelijke maatregel vooruitlopend op de reparatiewetgeving voor de basisverzekering ziektekosten een blijvend karakter zal krijgen.

Vanaf 1 februari is de basisverzekering van kracht.
Deze ziektekostenverzekering, die door de SVB wordt uitgevoerd, bevat geen vergoeding van tandartskosten en bril.
Voorheen kregen minvermogenden en gepensioneerde ambtenaren deze wel vergoed.
Volgens Riedel is het aantal gepensioneerden dat zelf niet voor deze zorgkosten kan opdraaien groot.
Zo heeft hij afgelopen week uit eigen zak de tandartskosten van een oudere moeten betalen, toen deze voor hulp bij hem aanklopte.

“De behandeling kostte 125 gulden.
Geld dat deze oudere niet had. Een hele week liep hij rond met een pijnlijk gebit.
De huisarts heeft hem toen maar pijnstillers voorgeschreven, maar deze hielpen niet. In zijn nood klopte hij bij mij aan voor hulp.
Volgens mij dringt het niet voldoende bij de beleidsmakers door dat deze ziektekostendekkingen belangrijk zijn.
Die reparatiewetgeving moet er komen.”

Volgens Whiteman is alle kritiek op de basisverzekering op zijn plaats.
De reparatiewetgeving bestaat uit het aanpassen van het verstrekkingenpakket, het vergroten van de fondsen en een technische verbetering van de wetstekst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *