Landsbesluit ontslag Gumbs ligt klaar

edsel gumbs

WILLEMSTAD — Het geschorste hoofd van de veiligheidsdienst (VDC), Edsel Gumbs, is niet officieel op de hoogte van het bestaan van een Landsbesluit (lb) om hem ontslag aan te zeggen. Mocht hij ontslagen worden, dan stapt hij binnen 24 uur naar de rechter.

Vlak voor het vertrek van het kabinet-Betrian eind december, zou een lb zijn opgemaakt waarin Gumbs ontslag wordt aangezegd. Het lb zou bij de gouverneur liggen, maar nog niet ondertekend zijn.

Gumbs zegt desgevraagd officieel nergens van op de hoogte te zijn. Er lopen nog verschillende rechtszaken van Gumbs tegen de overheid.
Zo is er een bodemprocedure in verband met zijn schorsing gaande zijn.
Ook heeft Gumbs bezwaar aangetekend tegen het voornemen een nieuw hoofd voor de VDC te benoemen, hetgeen in een brief werd meegedeeld.
De beslissing een nieuw hoofd te benoemen werd door het vorige kabinet-Schotte in augustus vorig jaar genomen.

Inmiddels heeft de advocaat van Gumbs, Melrose Bloem, de overheid om uitstel gevraagd om de brief van augustus met daarin het voornemen tot ontslag, te beantwoorden.
Verder heeft Bloem namens haar cliënt, het gerecht eerder al verzocht om de regie in deze zaak over te nemen.
Tevens werd inzage gevraagd in hetgeen waarvan Gumbs wordt beschuldigd.
Maar het kabinet-Schotte stond dit niet toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *