Landsrecherche essentieel voor ontwikkeling van landen

Landsrecherche onderwerp tijdens themabijeenkomst op Curaçao

Landsrecherche essentieel voor ontwikkeling van landen

WILLEMSTAD — De afdelingen Landsrecherche van Curaçao en St. Maarten, die onder de directe verantwoordelijkheid van procureur-generaal Guus Schram vallen, zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling van deze landen en daarmee voor de criminaliteitsbestrijding.

Dat zei PG Schram afgelopen woensdag tijdens een themabijeenkomst met als onderwerp de Landsrecherche.

Doel van deze themabijeenkomst was dan ook om in samenwerking met alle betrokken partners binnen het Koninkrijk te geraken tot een meerjarenplan, waarmee de afdelingen Landsrecherche van Curaçao en St. Maarten structureel versterkt worden.

Zowel Curaçao als St. Maarten beschikt over een afdeling Landsrecherche, die wordt ingezet bij onderzoeken naar integriteitschendingen en ambtsdelicten. Voorwaarde voor een goed functionerende Landsrecherche is volgens Schram de bereidheid om te investeren in een relatief kleine, maar voor de integriteit essentiële eenheid.

Voor Schram behoren de afdelingen Landrecherche tot zijn absolute prioriteiten. “Beide samenlevingen verdienen een integere overheid. Dat zal een van de belangrijkste voorwaarden zijn voor de verdere ontwikkeling van de landen Curaçao en St. Maarten en daarmee voor de verdere criminaliteitsbestrijding”, aldus Schram. De Landsrecherche dient volgens de PG te waken over die integriteit van de overheid, door middel van onderzoeken die de toets der kritiek kunnen doorstaan. Niet alleen een rechterlijke toets, maar ook de toets der kritiek vanuit de media en de samenleving. “De lat wordt hoog gelegd voor de Landsrecherche en in mijn optiek is dat terecht.”

Aan de themabijeenkomst hebben deelgenomen vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie Nederland, Aruba, St. Maarten en Curaçao, de hoofden van de afdelingen Landsrecherche en Rijksrecherche en vertegenwoordigers van de ministeries.

Het is de bedoeling van de PG om in de nabije toekomst ook themabijeenkomsten over andere onderwerpen te organiseren.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *