Landsrecherche onderwerp tijdens themabijeenkomst op Curaçao

Landsrecherche onderwerp tijdens themabijeenkomst op Curaçao

Landsrecherche onderwerp tijdens themabijeenkomst op Curaçao

Woensdag 4 juni 2014 heeft op Curaçao een themavergadering plaatsgevonden met als onderwerp de Landsrecherche. Zowel Curaçao als Sint Maarten beschikken over een Landsrecherche die wordt ingezet bij onderzoeken naar integriteitsschendingen en ambtsdelicten.

De Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de Procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden.

Voorwaarde voor een goed functionerende Landsrecherche is de bereidheid om te investeren in een relatief kleine, maar voor de integriteit essentiële eenheid.

Voor Procureur-Generaal Guus Schram is de Landrecherche van Curaçao en Sint Maarten een van diens absolute prioriteiten. “Beide samenlevingen verdienen een integere overheid. Dat zal een van de belangrijkste voorwaarden zijn voor de verdere ontwikkeling van de landen Curaçao en Sint Maarten en daarmee voor de verdere criminaliteitsbestrijding”, zo verklaarde PG Schram bij de opening van de themabijeenkomst.

De Landsrecherche dient volgens de PG te waken over die integriteit van de overheid. Door middel van onderzoeken die de toets der kritiek kunnen doorstaan. Niet alleen een rechterlijke toets, maar ook de toets der kritiek vanuit de media en de samenleving. “De lat wordt hoog gelegd voor de Landsrecherche en in mijn optiek is dat terecht.”

Doel van de themabijeenkomst Landsrecherche was in dit kader dan ook om in samenwerking met alle betrokken partners binnen het Koninkrijk te geraken tot een meerjarenplan waarmee de Landsrecherche van Curaçao en Sint Maarten structureel versterkt worden. Aan het themabijeenkomst hebben deelgenomen vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao en de Hoofden van de Landsrecherches en Rijksrecherche en vertegenwoordigers van de ministeries.

Het is de bedoeling van de PG om in de nabije toekomst meerdere themabijeenkomsten over andere onderwerpen te organiseren.

Bron: Openbaar Ministerie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *