Ledenvergadering SGTK uitgeroepen

Alcides CovaWILLEMSTAD — De leden van vakbond SGTK zijn boos en teleurgesteld. Dit stelt Alcides Cova, voorzitter van de vakbond voor personeel van aannemersbedrijven op het Isla-terrein. De leden wachten al sinds 1 januari van dit jaar op de uitbetaling van de in de cao geaccordeerde 3 procent salarisverhoging. Maar tot nu toe heeft de uitbetaling nog steeds niet plaatsgevonden.

Volgens Cova heeft de vakbond alles gedaan wat zij kon om de uitbetaling plaats te laten vinden. Er is overleg gevoerd met alle partijen, maar toen de uitbetaling alsmaar uitbleef, besloot de vakbond aannemersvereniging AAV voor de rechter te slepen.
Maar ook dit mocht niet baten.
De vakbond werd in het ongelijk gesteld omdat de rechter oordeelde dat de afspraak voor een loonsverhoging niet zomaar kon worden uitgelegd alsof er zonder nadere voorwaarden sprake zou zijn van een loonsverhoging.
De rechter wees in dit verband naar afspraken die tussen de vier actoren bij het conflict, SGTK, AAV, de regering en de Isla zijn gemaakt.
Volgens Cova bestaat er onduidelijkheid over deze afspraken en dient er zo snel mogelijk duidelijkheid te komen.

Daarom hebben wij de regering aangeschreven met het verzoek om zo snel mogelijk alle partijen om de tafel te brengen, zodat de gewenste duidelijkheid er komt.
Wij proberen al enige tijd in contact te komen met de Arbeidsminister (Jeanne- Marie Francisca, PS), maar dat is ons nog steeds niet gelukt.
Reden voor ons om nu middels onze advocaat een brief naar haar te sturen, met het verzoek om deze vergadering te beleggen.”

In de brief wordt melding gemaakt van een ultimatum van vrijdagmiddag twaalf uur.
Cova wijst erop dat zelfs de Isla heeft toegezegd de betalingen te zullen verrichten.
Dit is voor de SGTK-leden reden om zich nogmaals af te vragen waarom zij nu al elf maanden op de salarisverhoging zitten te wachten.
De ledenvergadering staat gepland voor aanstaande vrijdag vijf uur in het Because Entertainment Center aan de Gosieweg.
Over de mogelijke uitkomst van deze vergadering wil Cova zich niet uitlaten.
Het laatste woord is aan de algemene ledenvergadering.

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *