Leeflang naar rechter

Statenlid begint rechtszaak tegen regering inzake bvz

Archief foto (kkc)

Archief foto (kkc)


Willemstad – Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang begint een rechtszaak tegen de regering.
Dat heeft de parlementariër gisteren tegenover het Antilliaans Dagblad bekendgemaakt.
Leeflang is het niet eens met de Wet basisverzekering ziektekosten (bvz) en vindt dat deze herzien moet worden
.

Op 23 januari 2013 werd de Wet basisverzekering ziektekosten (bvz) met een nipte meerderheid van elf Statenleden aangenomen.
De oppositie, bestaande uit de fracties van MFK, PAR en MAN, stemde tegen.
Leeflang, die toen nog deel uitmaakte van de PAR, was één van de parlementariërs die tegen aanname van deze wet stemde.

Volgens het Statenlid is deze wet behalve discriminerend, ook onbillijk en onredelijk jegens de senioren. ,

,Gepensioneerden betalen met deze nieuwe wet 10 procent terwijl werkenden 3 procent betalen”

, zo vertelt Leeflang tijdens een gesprek met deze krant.

,,Onze senioren worden op deze manier op onredelijke wijze belast met kosten.
Daarbij komt ook nog dat deze wet, juist door deze onbillijke belasting, niet langer een zorgverzekeringswet is, maar langzamerhand een fiscale wet is geworden.”

Bij haar zaak tegen de regering gaat Leeflang van drie punten uit:

,,1) De formele wetgeving kun je niet laten toetsen voor de rechter, mits deze in strijd is met internationale verdragen.
Dat is deze wet.

2) Ten tweede wordt met deze wet een bepaalde groep, in dit geval bepaalde senioren, betaalde zorg geweigerd.

3) En ten derde; de regering heeft door deze wet aan te nemen de senioren, en zeker een specifieke groep daarin, schade berokkend.”

Deze drie punten heeft het Statenlid opgenomen in haar bezwaar tegen de wet.

,,Wanneer we de wet op verschillende gronden hebben laten toetsen en blijkt dat we op een, twee of misschien zelfs alle drie de punten gelijk hebben, zal de wet moeten worden herzien”

, zo legt het Statenlid uit.

,,En als dat gebeurt, hebben wij, en hiermee bedoel ik de groep senioren, via het gerecht het recht gekregen om inspraak te eisen.”

Leeflang, die de gepensioneerden met deze rechtszaak een stem wil geven, zal worden vertegenwoordigd door advocaat Saran Inderson.
Het Statenlid heeft haar handen vol met het voorbereiden van de zaak die naar verwachting in oktober ingediend zal worden.

,,Morgen (vandaag, red.) hebben we een studiedag waarbij de zaak besproken zal worden en in augustus werken we met advocaat Inderson aan de case.
Vervolgens is er in september weer een bijeenkomst met de senioren om hen in te lichten over de voortgang van de zaak en als alles volgens planning verloopt, kan deze in oktober worden ingediend”

, aldus Leeflang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *