Lege klaslokalen vanwege actie vakbonden

WILLEMSTAD — Volgens Sitek-voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn lagen de meeste scholen op Curaçao vanochtend plat. Navraag bij de scholen leert dat de meerderheid van de docenten op hun werk was verschenen.
Wel was de opkomst van de leerlingen lager dan normaal doordat ook de
chauffeurs van de schoolbussen actie voerden tegen de eenzijdige invoering van het aangepaste ouderdomsverzekeringsstelsel.
Hierdoor bleven zo’n 1000 leerlingen thuis.

Sitek-leden die vanochtend de informatievergadering onder werktijd van de acht overheidsvakbonden bijwoonden. Ze luisterden hun aanwezigheid op met pannen en deksels.

Sitek-leden die vanochtend de informatievergadering onder werktijd van de acht overheidsvakbonden bijwoonden. Ze luisterden hun aanwezigheid op met pannen en deksels.

Volgens de directeur van het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), Lisette van Lamoen-Garmers, sprong er op het funderend onderwijs één school uit met elf afwezige leraren. Bij de overige scholen waren er een of twee personen afwezig.

“Bij sommige scholen waren alle docenten aanwezig”

, vertelt Van Lamoen-Garmers. De opkomst van de docenten noemt ze goed.

“Het voortgezet onderwijs heeft normaal gedraaid. De meeste leraren waren aanwezig. Degenen die niet zijn komen opdagen waren veelal vanwege ziekte afwezig”

, legt de RKCS-directeur uit.

Op de meeste scholen in het voorgezet onderwijs zijn de schoolexamens vandaag gestart. Ook de proefwerkweken zijn nu begonnen.
Die konden volgens Van Lamoen-Garmers gewoon doorgaan. Leerlingen die vanwege overmacht, zoals het niet rijden van de schoolbussen, verstek moesten laten gaan, kunnen de toetsen op een andere dag inhalen.

Op de openbare Johan van Walbeeckschool gingen er van de vijftien klassen negen door. Volgens directeur Rochelle Sanches-Koffie ondervond de school voor funderend onderwijs hinder van de actie van de vakbonden.

“Niet alle leerkrachten waren aanwezig en de klassen waren niet compleet. Sommige ouders hebben de kinderen bij voorbaat thuis gehouden”

, legt Sanches-Koffie uit.

“Het was geen normale schooldag.”

Docenten die ervoor hebben gekozen om voor hun sociale voorzieningen op de barricade te gaan staan zullen geen loon ontvangen voor de uren dat ze niet op het werk zijn verschenen. “De docenten weten wat de consequenties van actievoeren zijn”, vertelt Van Lamoen-Garmers.

Informatieachterstand
Het RKCS dat het grootste schoolbestuur op het eiland is, probeert al een tijdje informatie te krijgen over de ingrijpende wijzingen van het ouderdomsverzekeringsstelsel (aov).
Tot nu toe is het hen niet gelukt om met de overheid hierover om de tafel te zitten.
De vakbonden beschikken volgens Van Lamoen-Garmers dan ook over meer informatie dan het schoolbestuur.
Harde woorden over de actie van onderwijsvakbond Sitek zal ze dan ook niet uiten.

“De vakbonden hebben een voorsprong op ons wat betreft informatie”, legt ze uit. “Het feit dat ze het belangrijk genoeg vinden om actie te voeren en dit punt op de agenda te zetten, zegt al genoeg.”

De RKCS-directeur hoopt spoedig meer informatie rond de pensioensveranderingen te ontvangen.

“De wet heeft consequenties voor ons personeel. We willen weten wat de problemen maar ook de meevallers zijnzodat we die naar onze mensen kunnen communiceren. De regelingen rond pensioen wijken af voor mensen in het onderwijs. Wat gaat er nu gelden voor het onderwijs?”

, vraagt Van Lamoen-Garmers zich af.

“Hoe moeten onze werknemers hun oudedagvoorziening regelen?
Hoe zullen de loon- en vergrijzingprognoses voor ons luiden?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *